Peygamber efendimiz nasıl beslenirdi?

    Giriş Tarihi: 15.05.2015 09:55 Güncelleme Tarihi: 15.05.2015 10:05
    • "Çok sıcak yemeği sevmezdi (Beyhaki, Huccetü'l İslam İmam Gazali, İhya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 802) ."