Türk Mitolojisinin örnekleri!

    Giriş Tarihi: 20.11.2015 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.11.2015 12:15
    • Ak ana sonsuz sulardan çıkıp Ülgeni yaratma emrini veren ve tekrar sulara dönen tanrıçadır. Türk mitolojik görüşlerine göre Ak ana boynuzlu olarak betimlenir. Eski çağlarda Ana tanrıça heykelcikleri de boynuzlu olarak simgelenmiştir.