Yiyeceklerin bayat olduğunu nasıl anlarız?

    Giriş Tarihi: 31.08.2015 14:20
    • Süt ve süt ürünleri

      Süt ve süt ürünlerinin satıldığı yerin ısısının 4 santigrat derecenin altında olmasına özen gösterilmeli. Aksi halde brucella veya salmonella gibi çeşitli mikroorganizmalar üreyebiliyor.