TÜRKİYE HARİTASI

Türkiye Haritası genel anlamda belli bir oran ölçüsünde ölçeklendirilmiş amacına uygun kullanılan haritalardır. Türkiye haritası siyasi harita ölçekli harita, idari sınır ve kıta düzlemini belirtmek için kullanılmaktadır. Kuşbakışı düzlem üzerine çizilen harita olmakla birlikte il ve ilçe olarak listelenmiş hali de görülür. Fiziki ve siyasi olarak ayrılırken harita; belli bir kullanım amacı olan, yeryüzünün ya da bir parçasının kuşbakışı görünümünün belli oranda küçültülerek, bilgilerin işaretlenmesi ve düzlem üzerinde gösterilmesi anlamına gelmektedir.

SİYASİ HARİTA NEDİR?

Kuşbakışı düzlem üzerine çizilen haritalardan bir tanesi Türkiye Haritası yani siyası mercekli harita olarak bilinir. Ülke sınırlarını, sınırlar dâhilinde olan bloklaşmayı, kıta düzeylerini gösterirken öte yandan il, ilçe, köy gibi unsurlar da idari birimleri gösterdiğinden idari bölünüş haritası olarak da bilinmektedir.

Ova, dağ, plato gibi yeryüzü şekillerini yansıtmayan harita türünde; eğim, yükselti ve bu tür oluşumlar fiziki haritaların özelliğine girmektedir. Türkiye Haritası siyasi haritada yeryüzü şekilleri yansıtılmaz. Örnek verilecek olursa başkentin Ankara olduğunu belirten gösterge harita üzerinde kare içinde siyah yuvarlak işaretle gösterilmektedir. Ülke sınırlarındaki bütün iller, siyasi haritada farklı renk skalalarıyla eşleştirilmiş olmakla birlikte il, ilçe, siyasi sınırlar gibi yerleşim merkezleri belirlenmiştir.

Büyük halini görmek için tıklayınız

FİZİKİ HARİTA NEDİR?

Harita üzerinde coğrafi yer şeklinin belirlenmesine yarayan harita türlerinden biri fiziki haritadır. Yani, bir bölgede bulunan dağlar, ovalar, göller ya da buna benzer her türlü fiziki değer, fiziki harita kapsamında değerlendirilir. Belli bir düzlem üzerinde ve belirli bir ölçek doğrusunda hazırlanmış şekilde gösterilen haritalardır.

Fiziki haritalar eğimleri gösterir. Aynı zamanda eş yükselti, eş derinlik gibi kavramlar da bu harita ile ölçülür.

FİZİKİ HARİTA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Fiziki haritalarda yeryüzü şekilleri belirlenir. Yeryüzü şekillerinin yükseklikleri, vadilerin ya da denizlerin derinlikleri ya da ne kadar dik oldukları da fiziki harita ile anlaşılır. Sadece yeryüzü şekiller değil, bu şekillerin yükselti ve derinlik bilgileri de fiziki harita ile ölçülür. Coğrafya alanı ile ilgili kişiler de fiziki haritaları kullanmakta olup; yol yapımı, baraj ya da köprülerin inşa edilmesi gibi hususlar da fiziki harita kapsamına girmektedir.

FİZİKİ HARİTALARDA RENKLERİN ANLAMI

Fiziki haritalarda renklendirme teknikleri kullanılır. Çizilen bölgenin yer şekillerine göre; renk değişimleri bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse; dağların bulunduğu bölgeler kahverengi, deniz seviyesindeki yerler yeşil, denizlerdeki derinlik mavi ve mavinin tonları ile ölçülür. Platolar ise sarı ve tonları olarak ölçülür. Genel olarak; kahverengi, yeşil, sarı renk kullanılırken deniz ve derinliklerde mavi renk tonları kullanılmaktadır.

SİYASİ VE FİZİKİ HARİTA ARASINDAKİ FARKLAR

Siyasi haritalar ülke sınırlarını gösterir. Siyasi sınırlar belirlenmiştir. Bu sınırların hangi bölgede bulunduğunun kolayca anlaşılmasını sağlar.