10 Soruda mültecilik

    Giriş Tarihi: 28.12.2015 10:08 Güncelleme Tarihi: 28.12.2015 10:14
    • -Yusuf Adıgüzel / Sabah.com.tr

      Göçmen, mülteci, sığınmacı arasında nasıl bir farklılık var?
      Göçmen denilince daha çok ekonomik amaçlarla, kendi rızası ile ülkesinden göç eden, göç ettiği ülke tarafından statüsü tanınan kişileri, mülteci denilince ise ülkesindeki savaş, iç çatışma, siyasi baskı, zulüm gibi zorunlu nedenlerle ayrılan ve genellikle kendi ülkesinin korumasından faydalanamayan ve başka bir ülkenin korumasına muhtaç kişileri anlıyoruz. Sığınmacı ise daha geçici bir statüyü, bir ülkeden sığınma isteyen, ancak yasal işlemleri henüz tamamlanmayan kişileri ifade ediyor.