Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür sanat tarihi

    Giriş Tarihi: 13.01.2013 18:22 Güncelleme Tarihi: 27.09.2013 12:32
    • Türkiye Cumhuriyeti Sanat Politikaları


      Kültür politikası, “Bir ülkede kültürlerin ve kültür varlıklarının korunması ve geliştirilmesi için kültürle ilgilenen devlet kuruluşlarının, bakanlıkların, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, vakıfların, derneklerin, üniversitelerin, kültür alanlarında gerçekleştirdikleri ve halkın kültürel yaşama katılabilmesi için elverişli koşulların yaratılmasını sağlayan çabalardır!”