Abbas b. Hüseyin eş-Şirazi kimdir?

303'te (915) Şiraz'da doğdu. Daha sonra Bağdat'a giderek Muizzüddevle'nin kâtibi oldu. 963'te Dîvân-ı Nafakāt'ın başkanı Mühellebî'nin ölümü üzerine, Muizzüddevle tarafından İbn Fesânces ile birlikte hükümette görevlendirildi. Bu arada Mühellebî'nin kızı ile evlendi. 967'de Muizzüddevle'nin ölümünden sonra, onun oğlu ve halefi İzzüddevle Bahtiyâr tarafından vezirlik sıfatıyla görevinde bırakıldıysa da rakibi İbn Fesânces'in entrikaları üzerine 970'te azledildi. Fakat ertesi yıl tekrar vezir oldu ve İbn Fesânces'i saf dışı bıraktı. Askere vermek üzere halktan zorla para toplaması, özellikle Bahtiyâr'ın sofracıbaşısı İbn Bakıyye'nin düşmanlığını üzerine çekti. 973'te onun çevirdiği bir entrika sonunda tutuklandı ve yerine İbn Bakıyye getirildi. Kısa bir süre sonra da Kûfe'de muhtemelen zehirlenerek öldürüldü.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN