Hidiv ailesinden Hilmi Paşa kimdir?

Hidiv ailesinden Hilmi Paşa! Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunu ve Ahmed Tosun Paşa'nın oğludur. Amcası İbrâhim Paşa'nın 1848'de ölümünden sonra Mısır valisi oldu. Valiliğinin ilk yıllarında, Avrupa'nın tesiriyle yapılmaya başlanan reformlara karşı çıktı ve özellikle Mehmed Ali Paşa zamanında Batı'dan örnek alınarak açılan bazı müesseseleri kapattı. Bunun tabii bir sonucu olarak okullarda görevli pek çok yabancı danışman ve hocayı görevlerinden aldı. Devlet harcamalarında masrafları büyük ölçüde kısarak vergilerde indirim yaptığından halkın iktisadî durumunda gözle görülür bir düzelme oldu. Tanzimat'ın Mısır'da uygulanması konusunda Osmanlı Devleti ile ortaya çıkan meseleleri çözmek için Fuad Efendi (Paşa) Mısır'a gönderildi. Fuad Efendi bu hususta bazı düzenlemeler yaptı ve şikâyet konusu meseleleri hallettikten sonra, Abbas Hilmi'nin gayretlerinden memnun olarak İstanbul'a döndü.

Bundan sonra Osmanlı Devleti'ne sadık kalan Abbas Hilmi, henüz genç yaşta iken Benhâ'da ansızın öldü (19 Şevval 1270 / 15 Temmuz 1854). Oldukça vehimli bir karaktere sahip olan Abbas Hilmi'nin ölüm sebebi tam olarak aydınlığa kavuşmamıştır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN