Abdülali Efendi kimdir?

Hayatı hakkında bilgi yoktur. El yazması güfte mecmualarında rastlanan eserleri, "şeyh" ve "hâce-i sânî" unvanlarıyla kaydedilmiştir. Bunlardan, kendisinin bir tarikat şeyhi olduğu ve Türk mûsikisinde "hâce" unvanı ile tanınan Abdülkādir-i Merâgī'ye nisbetle de "ikinci üstat" kabul edildiği anlaşılmaktadır. Eserlerinin bir kısmının unutulduğu, bir kısmının da Abdülkādir-i Merâgī'ye mal edildiği söylenmektedir. "Hâce-i sânî" olarak vasıflandırılması, bestekârlıktaki kudretini göstermeye yeterlidir. Eserlerinden ancak dört tanesinin notası zamanımıza ulaşabilmiştir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN