Abdullah Ergün kimdir?

Bağdatlıdır. Yâkut el-Müsta'sımî'nin aklâm-ı sitte*yi öğrettiği yedi hattattan biridir. Ölüm tarihi kaynaklarda farklı şekillerde kaydedilmiştir. Meselâ Tuhfe-i Hattâtîn'de 742 (1341), Hatt u Hattâtân'da da 744 (1343) tarihleri zikredilmektedir. Babasının Arap, annesinin Türk olması sebebiyle kendisine Ergun (Eski Türkçe argun/arkun "melez"; bk. Clauson, s. 216) lakabı verilmiştir.

Abdullah Ergun muhakkak* yazısında şöhret bulmuş, Hatt u Hattâtân'da verilen bilgiye göre yirmi dokuz mushaf-ı şerif ve Bağdat'ta iki medresenin kitâbesini yazmıştır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN