Ahmed Efendi Kurşuncuzade Kimdir?

İstanbulludur. Kaynaklardaki kısa mâlûmattan Eyüp civarında yaşadığı anlaşılmaktadır. Sülüs ve nesihi Suyolcuzâde Mustafa Efendi'den öğrendi ve kısa sürede icâzet aldı. Kaynaklar, yazısının hocasının hattına, ayırt edilemeyecek kadar benzediğini belirtirler. Suyolcuzâde'nin Eyüp Sultan Camii için başladığı üç satırı sülüs, geri kalanı nesih hattıyla yazılmış büyük boy Kur'ân-ı Kerîm'i tamamladı. Aklâm-ı sitte*de mahir bir hattat idi. İstanbul'da öldü.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN