Ahmed Halid Efendi kimdir?

Ahmed Hâlid Efendi, Kazasker Yûsuf Efendi'nin oğlu ve Sultan II. Abdülhamid devri şeyhülislâmlarından Cemâleddin Efendi'nin babasıdır. İlmiye mesleğine müderrislikle girdi. Mayıs 1853'te Diyarbekir mollası, daha sonra mahreç* pâyesini alarak Şubat 1861'de Şam mollası oldu. Ardından Mekke-i Mükerreme pâyesini elde etti. Ağustos 1866'da askerî kassâm*lık görevine getirildi ve ilmî rütbesi İstanbul pâyesine yükseltildi. Nisan 1876'da bilfiil İstanbul kadısı oldu. Bundan sonra Anadolu kazaskerliği pâyesini kazanarak Emvâl-i Eytâm Dairesi reisliğine tayin edildi. Temmuz 1878'de Tedkīkāt-ı Şer'iyye ve İntihâb-ı Hükkâm meclisleri reisi oldu. 13 Şevval 1299'da (28 Ağustos 1882) İstanbul'da vefat etti. Fatih'te babasının yanına defnedildi.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN