Ahmed İbrahim Bey Kimdir?

Kahire'de doğdu. Ezher'de tahsil gördükten sonra 1894'te Dârü'l-ulûm Medresesi'ne girdi. 1897'de buradan mezun oldu ve 1906'ya kadar Nâsıriyye, Re'sü't-tîn ve Seniyye medreselerinde Arapça müderrisliği yaptı. 1906'da Medresetü'l-hukuk'ta müderris yardımcılığına getirildi. 1907'de Medresetü'l-kazâi'ş-şer'î kurulunca oraya müderris tayin edildi. 1924 yılında bu medresenin kapanması üzerine tekrar Medresetü'l-hukuk'a döndü. 1930'da Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi İslâm Hukuku Kürsüsü profesörlüğüne getirildi. 1933'te bu fakültenin dekanı oldu. 1934 yılında emekli olduktan sonra da fakültede doktora dersleri vermeye devam etti.

1942 yılında Mecmau'l-lugati'l-Arabiyye'ye üye seçilen Ahmed İbrâhim Bey, Mecmau'l-mûsîka'l-Arabiyye ve Lecnetü'l-ahvâli'ş-şahsiyye'deki üyelikleri yanında Cem'iyyetü'ş-şübbâni'l-müslimîn'de de yönetici olarak çalıştı.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN