Ahmed İhsan Tokgöz Kimdir?

Aslen Kastamonu'nun Taşköprü kazasındandır. Tokgözoğlu Saraç Abdurrahman Ağa ailesinden olduğu için soyadı kanunu çıkınca Tokgöz soyadını almıştır. Babasının memuriyette bulunduğu Erzurum'da doğdu. Büyük babası İstanbul defterdarı Muhtar Efendi, babası ise Erzurum, Piriştine, İşkodra, Kastamonu, İstanbul, Şam, Ankara, Bursa defterdarlıklarında ve İstanbul Şûrâ-yı Mâlî ile Patent Meclisi âzalıklarında bulunan Ahmed Hâlid Bey'dir. Çocukluğunu babası ile birlikte dolaştığı çeşitli yerlerde geçirdiğinden sürekli mektep değiştirmek zorunda kaldı. Şam Askerî Rüşdiyesi (1880) ile Üsküdar İdâdîsi'ni bitirdi. Küçük yaşta öğrenmeye başladığı Fransızca'yı Şam Askerî Rüşdiyesi'nde ve daha sonra o yıllarda Ankara'da sürgünde bulunan gazeteci Âgâh Efendi'den ders alarak ilerletti. Henüz Mekteb-i Mülkiyye'de talebe iken Fransızca'dan ilk tercüme eseri yayımlandı (E. Enol - L. Judici'den Bir Serseri, İstanbul 1303). Diran Kelekyan Efendi'nin Ermeni harfli Türkçe mecmuası Cihan'da ve Mustafa Âsım Bey'in Şafak mecmuasında tercüme ve telif yazıları neşredildi (1886). Daha sonra memuriyeti devam ederken Tercümân-ı Hakîkat gazetesinde de tercüme makaleleri çıktı (1889). Mekteb-i Mülkiyye'yi bitirince Hariciye Tercüme Kalemi'nde memurluğa başladı (1886) ve oradan Tophane Müşirliği'nde tercümanlığa geçti (1887).

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN