Ahmed Kudsi Efendi Kimdir?

Babasının adı Mustafa'dır. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra Mekke'ye gitti. Mekke müftüsü Seyyid Muhammed b. Hüseyin el-Kutbî'den fıkıh, hadis ve tefsir, Seyyid Muhammed b. Ali es-Senûsî'den de hadis ve tasavvuf dersleri aldı. Daha sonra memleketine dönerek Konya'ya yerleşti. Tedris ve irşadla meşgul oldu. Yetmiş yaşlarında iken Konya'da vefat etti ve Mevlânâ Türbesi hazîresine defnedildi.

Ahmed Kudsi Efendi, Hâlidiyye tarikatı şeyhlerinden Bozkırlı Memiş Efendi'nin halifesidir. Hidâyetü'l-mürtâb fî fezâili'l-ashab (İstanbul 1292) adlı Arapça bir eseri vardır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN