Ahmed Raufi Kimdir?

1068'de (1657-58) Üsküdar'da doğdu. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra Üsküdar Kapıağası Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Doğancılar ile Salacak arasındaki Koca Sinan Paşa Camii'nde imam-hatiplik yaptı. Halvetiyye'nin Ramazâniyye koluna mensup Köstendilli Şeyh Ali Efendi'ye (ö. 1143/173-031) intisap ederek ondan hilâfet aldı. Koca Sinan Paşa Camii yakınlarındaki evinin yanına yaptırdığı tekkede irşadla meşgul oldu ve yirmi kadar halife* yetiştirdi. Sultan III. Osman'ın kendisini sık sık ziyaret edip duasını aldığı nakledilmektedir. Üsküdar'da vefat etti ve adı geçen caminin hazîresine defnedildi. Şöhretten kaçınan ve münzevi bir hayat süren Ahmed Raûfî'nin yerine oğlu Muhammed Nûrullah Efendi (ö. 1189/1775) geçti. Raûfî mahlası ile şiir ve ilâhiler yazan Ahmed Raûfî'nin basılmamış bir divanı ile Kurretü'l-uyûn adlı Türkçe bir risâlesi ve Mecâlis adlı Arapça bir mev'iza* kitabı vardır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN