Ahmed Şevki Kimdir?

Kahire'de doğdu. Adını taşıdığı dedesi Ahmed Şevkī, Mehmed Ali Paşa devrinde Osmanlı Devleti'nin Kahire'de yüksek seviyedeki memurlarından biriydi. Üç yaşında iken İbrâhim Paşa'nın âzatlı câriyelerinden olan anneannesi tarafından Hidiv İsmâil Paşa'nın himayesine verildi ve onun sarayında büyüdü.

İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra 1885 yılında Kahire'de yeni açılan Hukuk Fakültesi'ne girdi; fakat hukuktan hoşlanmadığı için aynı fakültenin Tercüme Bölümü'ne geçerek 1887 yılında bu bölümü bitirdi. Doğuştan sahip olduğu şiir kabiliyetinin gelişip ortaya çıkmasına, Arapça hocası ve aynı zamanda şair olan Şeyh Muhammed el-Besyûnî yardımcı oldu. el-Veḳāʾiu'l-Mıṣriyye gazetesinde Hidiv Tevfik Paşa'yı metheden ilk şiirleri yayımlanmaya başladıktan sonra Ali Mübârek Paşa'nın delâletiyle sarayda bir memuriyete tayin edildi. Bu göreve başladıktan kısa bir süre sonra Hidiv Tevfik Paşa tarafından, yarım bıraktığı hukuk öğrenimini tamamlamak üzere Fransa'ya gönderildi (1888) ve dört yıl süreyle Montpellier ve Paris üniversitelerinde hukuk ve edebiyat tahsil etti. Bu suretle Batı edebiyatını yerinde ve yakından tanıma fırsatını da bulmuş oldu. Öğrenimi sırasında İngiltere ve Cezayir'i ziyaret etti. Tahsilini tamamlayıp Mısır'a döndükten sonra Hidiv Abbas Hilmi Paşa'nın divanında Frenk Kalemi müdürlüğüne getirildi. 1894 yılında Cenevre'de toplanan Müsteşrikler Kongresi'ne Mısır temsilcisi olarak katıldı.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN