Akıl b. Bukeyr Kimdir?

Babasının adı bazı kaynaklarda Bükeyr, bazılarında ise Ebü'l-Bükeyr olarak geçmektedir. Annesi Afrâ bint Ubeyd, Hazrec kabilesinin Benî Neccâr koluna mensuptu ve hac için geldiği Mekke'de Bükeyr b. Abdüyâlîl ile evlenmişti. 590'da doğan Âkıl'ın asıl adı Gāfil idi; ancak müslüman olunca Hz. Peygamber kendisine Âkıl adını verdi. Âkıl ve kardeşleri Dârülerkam'da Hz. Peygamber'e ilk biat edenlerdendir. Âkıl ilk hicret edenler arasında yer aldı ve Hz. Peygamber onu ensardan Mübeşşir b. Abdülmünzir ile, başka bir rivayete göre ise Mücezzer b. Ziyâd ile kardeş yaptı (bk. MUÂHÂT). Bedir Savaşı'na katılan Âkıl, bu savaşta Mâlik b. Züheyr el-Cüşemî tarafından şehid edildi.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN