Ali b. Zafir Kimdir?

567'de (1171) Kahire'de doğdu. Tahsilini Kumhiyye Medresesi müderrisi olan babası Zâfir b. Hüseyin'in yanında tamamladı. Bilhassa usul, fıkıh, kelâm, tarih ve edebiyat sahalarıyla meşgul oldu. Babasından sonra aynı medresede müderris olarak görev yaptı. Daha sonra sırasıyla Eyyûbîler'den el-Melikü'l-Azîz ve el-Melikü'l-Âdil'in hizmetine girdi. 1210 yılında Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü'l-Eşref'e vezir oldu. 1215'te bu görevden ayrılıp Kahire'ye döndü ve bir müddet beytülmâle nezaret etti. Kādî el-Fâzıl, Es'ad b. Memmâtî ve İbn Senâ gibi Eyyûbîler devrinin büyük âlim ve edipleriyle çağdaş olan İbn Zâfir 27 Kasım 1216'da (bazı kaynaklara göre 1226'da) Kahire'de öldü.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN