Ali Efendi Çırçırlı Kimdir?

Fatih'in Çırçır (Haydar) semtinde doğdu. Çırçırlı veya Haydarlı lakabıyla tanınır. Hat sanatını Şefik Bey'den öğrendi. Maliye Nezâreti'ne bağlı bir dairede çalıştı. Derviş mizaçlı, sakin bir zattı. Bir müddet Üsküdar'da oturdu. Bekâr olduğundan hayatının sonlarına doğru Aksaray'daki Şâbâniyye tarikatına mensup Necib Efendi'nin dergâhına yerleşti. Şevval 1324'te (Kasım 1906) burada vefat etti. Kabri Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. Kitâbesi Ferid Bey tarafından yazıldığı halde yaptırılamamıştır.

Sülüs, nesih ve bilhassa celî-sülüste üstat idi. Yazı taklidinde ve yazıları tahrir* şeklinde çizmekte çok başarılı idi. Taşa hakkedilmiş mühim bir yazısı olan (Allah'ın farz olan emirlerini yerine getir ki, itaat etmiş olasın) hadisi, Saraçhanebaşı Camii'nde iken daha sonra Vakıflar Yazı Müzesi'ne kaldırılmıştır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN