Ali Nakkaş Kimdir?

Ehl-i hiref* teşkilâtının nakkaşlar bölüğüne bağlı olarak saray nakkaşhânesinde çalışmış ve eser vermiştir. Gelibolulu Mustafa Âlî'nin bildirdiğine göre, ünlü nakkaş üstat Osman'ın kayınbiraderidir. Sultan II. Selim (1566-1574) ile III. Murad (1574-1595) devirlerinde sarayda çalıştı. Saray şehnâmecisi Seyyid Lokmân'ın kaleme aldığı Şehnâme ile benzeri eserleri resimlendiren nakkaşlar ekibinde görev yaptı. Ayrıca bazı arşiv kayıtlarında belirtildiğine göre, halen Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan Şehnâme-i Selim Han (nr. A 3595) ve Hünernâme (nr. H 1523) ile Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'ndeki Zübdetü't-tevârîh (nr. 1973) adlı eserlerin resimlendirilmesi işinde çalıştı. Osmanlı tasvir sanatının klasik üslûbunu belirleyen nakkaş Osman'ın etkisinde kalmıştır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN