Allom Thomas Kimdir?

13 Şubat 1804'te Londra'da dünyaya geldi. Önceleri manzara ressamı olarak çalışmalar yaptı; İngiltere, Fransa ve Osmanlı ülkelerinde resimler çizdi. Fransa'da bulunduğu sırada Kral Louis Philippe'in Dreux'deki şatosunun manzaralarını yaptı; mimar olarak da Highburg'ta Îsâ (1850), Nottinghill'de Saint Peter (1856) kiliselerini inşa etti. 1827-1871 yılları arasında Royal Academy'de projelerini teşhir eden Allom, aynı zamanda İngiliz Mimarlar Enstitüsü'nün (Institute of British Architects) kurucularından biridir. 21 Ağustos 1872'de Barnes'de öldü.

Allom'un İngiltere, Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkelerinin dışında Çin'e dair resimleri de vardır. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bazı yerlerini dolaşan ve bu arada İstanbul'da uzunca bir süre kalan ressam pek çok desen yapmış ve bunlar çelik gravür olarak ünlü İngiliz hakkâkları tarafından işlenip İstanbul'da İngiliz elçiliği rahibi Robert Walsh'ın kaleme aldığı açıklamalı bir metinle birlikte Constantinople and the Scenery of The Seven Churches of Asia Minor (İstanbul ve Küçük Asya'nın yedi kilisesinden manzaralar) adıyla iki cilt halinde Londra'da yayımlanmıştır (1838). Aynı gravürler L. Galibert ile C. Pellé'nin hazırladıkları açıklama metniyle üç cilt halinde Constantinople ancienne et moderne, comprenant aussi les Sept Eglises de l'Asie Mineure adı altında Paris'te neşredilmiş, metinlerde farklar olmakla beraber resimler aynı klişeler kullanılarak basılmıştır. Bu kitaplardaki resimler arasında Allom'un İstanbul'dan başka Bursa, Manisa, Bergama, Efes, Pamukkale ve Güzelhisar'la ilgili gravürleri de yer alır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN