Ammâr b. Yâsir Kimdir ?

Hicretten sonra Hz. peygamber onunla Huzeyfe b. Yemân arasında kardeşlik bağı (muâhât*) kurdu. Mescid-i Nebevî'nin inşası sırasında büyük gayret sarfetti. Herkes bir kerpiç taşırken onun iki kerpiç getirdiğini gören Resûlullah üzerindeki tozları silkeleyerek, "Vah Ammâr! Kendisini âsi (bâgı) bir topluluk öldürecek. Ammâr onları cennete, onlar ise onu cehenneme davet ederler" dedi (Buhârî, "Ṣalât", 63). Hz. Peygamber'in bulunduğu bütün savaşlara katıldı. Hz. Ebû Bekir devrinde ise Müseylimetülkezzâb ile yapılan Yemâme Savaşı'nda bir kulağını kaybettiği halde yiğitçe savaştı ve dağılmak üzere olan İslâm ordusunu yeniden toparladı. Hz. Ömer devrinde Kûfe'ye vali olarak gönderildi (21/641-42) ve bu sırada vuku bulan Nihâvend Savaşı'na ve Hûzistan'ın fethine iştirak etti. Hz. Osman'ın Ümeyye oğullarını iş başına getirdiğini ve Ebû Zer el-Gıfârî'yi Rebeze'ye sürdüğünü söyleyerek onun icraatına karşı çıktı. Buna rağmen halife onu, aleyhindeki birtakım faaliyetleri araştırmak üzere Mısır'a gönderdi. Abdullah b. Mes'ûd'un cenazesini kendisine haber vermeden defnettiği için Hz. Osman Ammâr'ı Medine'den sürmeyi düşündü ise de Hz. Ali araya girerek buna engel oldu. Hz. Osman'ın şehid edilmesi üzerine Hz. Ali'ye biat etti. Cemel ve Sıffîn'de onun saflarında yer aldı. Sıffîn'de doksan üç yaşlarında olmasına rağmen Hz. Ali'nin yaya birliklerinin kumandanı olarak savaşırken şehid edildi ve Hz. Ali'nin kıldırdığı cenaze namazından sonra orada defnedildi.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN