A‘rec, abdurrahman b. Hürmüz kimdir ?

Rebîa b. Hâris b. Abdülmuttalib'in (veya oğlu Muhammed'in) mevlâ*sı olan A'rec, başta Ebû Hüreyre olmak üzere Abdullah b. Abbas, Muhammed b. Mesleme, Ebû Saîd el-Hudrî ve Abdullah b. Buhayne gibi birçok sahâbîden hadis rivayet etti. Kendisinden de Zührî, Ebü'z-Zinâd, Sâlih b. Keysân ve Abdullah b. Lehîa gibi muhaddisler rivayette bulundular. Mushaf yazmakla da meşgul olan A'rec, Ebû Hüreyre, İbn Abbas ve Abdullah b. Ayyâş'tan arz* usulüyle kıraat tahsil etti. Yedi kıraat imamından Medine'nin meşhur kıraat âlimi Nâfi' b. Abdurrahman b. Ebû Nuaym'a da aynı yolla kıraat okuttu. Arap dili ve ensâb* konusunda sayılı âlimlerden biriydi. Arapça ile ilgili kaideleri ilk defa ortaya koyanın A'rec olduğu da ileri sürülmüştür.

Çok hadis rivayet etmesiyle tanınan ve rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan güvenilir muhaddis A'rec ömrünün sonlarında Mısır'a hicret etti. Murâbıt (bk. RİBÂT) olarak yaşadığı İskenderiye'de seksen yaşlarında vefat etti.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN