Belot, Jean-Baptiste kimdir ?

Fransa'nın Bourgogne bölgesinde bugün Côte d'Or vilâyetine bağlı olan Lux kasabasında doğdu. Dijon papaz okulunda belâgat, Grek-Latin edebiyatı ve bir yıl felsefe okudu, özel olarak da gramer dersleri aldı. 1842'de Compagnie de Jésus teşkilâtına girdi, geri kalan papazlık tahsilini burada tamamladı. 1844'te Cezayir'e giderek orada iki yıl öğretmenlik yaptı. Cezayir'de bulunduğu sırada Arapça öğrendi. 1847'de Fransa'ya döndü ve iki yıl sonra Éléments de la Grammaire Arabe adlı eserini yazdı (Vals 1849). Kilise teşkilâtında çeşitli görevlerde bulundu. 1855-1859 yılları arasında Roma'da ilâhiyat tahsil etti. 1866'da Lübnan'a gitti. Lübnan'daki ilk iki yılını Cizvit papazlarının idare etmekte oldukları bir okulda hocalık yaparak geçirdikten sonra ölümüne kadar kalacağı Beyrut'a gitti. Beyrut'ta yazarlığa ve yayımcılığa başladı. Ruhanîlik, hıristiyan hayatı ve kutsal metinle ilgili birçok Arapça eser neşretti (bu eserler için bk. H. Fleisch, s. 3-4). 1872'de Katolik Matbaası'nın müdürü oldu ve 1898'e kadar bu görevde kaldı. 1898'den ölümüne kadar da sadece Arapça bölümüne nezaret etti.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN