Ebu Ganim Kimdir?

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Horasan'da doğup büyüdüğü ve II. (VIII.) yüzyılın sonu ile III. (IX.) yüzyılın başlarında yaşadığı bilinmektedir. Fuat Sezgin, vefat tarihinin 200 (815) yılı civarında olduğunu kaydetmektedir.

On iki bölümden meydana gelen el-Müdevvene'yi Horasan'da tamamladıktan sonra Ebû Gānim, Kuzey Afrika'nın büyük şehirlerinden, o dönemin İbâzıyye merkezi Tâhert'e doğru, şehrin kurucusu ve Rüstemîler'in İbâzıyye kolunun ikinci büyük imamı Abdülvehhâb b. Abdurrahman'a kitabını takdim etmek üzere yola çıktı. Bu yolculuk sırasında İbâzîler'in faaliyet merkezi olan Cebelinefûse'ye uğradı. Burada İbâzî şeyhi Ebû Hafs, Amrûs b. Feth'in yanında bir müddet kaldı. Ebû Hafs bu süre içinde el-Müdevvene'den bir nüsha istinsah edip Mağrib İbâzî literatürüne katkıda bulundu. Bu eser el-Müdevvenetü'ṣ-ṣuġrâ olarak bilinmektedir. Ebû Gānim daha sonra Tâhert'e geçerek eserini Abdülvehhâb'a takdim etti. Ancak bu nüsha Rüstemî Kütüphanesi'nin tahrip olması sonucunda kaybolmuştur.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN