Ebu Ömer el-Kadi Kimdir?

9 Receb 243'te (1 Kasım 857) Basra'da doğdu. Tanınmış muhaddis ve fakih Hammâd b. Zeyd'in torunlarındandır. Kaynaklarda yalnız Ebû Ömer künyesiyle zikredilir. Muhammed b. Velîd el-Büsrî, Muhammed b. İshak es-Sâgānî, Hasan b. Ebü'r-Rebî' el-Cürcânî, Zeyd b. Ahzem ve es-Sünen müellifi olan babası Yûsuf b. Ya'kūb el-Kādî'den hadis okudu. Dârekutnî, Kādî Ebû Bekir el-Ebherî, Ebû Bekir İbnü'l-Mukrî el-İsfahânî, Ebü'l-Kāsım b. Habâbe, Îsâ b. Vezîr gibi tanınmış birçok âlim kendisinden hadis dinledi. Halîfe Mu'tazıd-Billâh zamanında 284'te (897) Medînetülmansûr, Muktedir-Billâh zamanında da Ebû Hâzim el-Kādî'nin ölümü üzerine 292'de (905) Kerh kadılığına tayin edildi. 296 (908-909) yılında bu görevinden alındı. 301'de (913-14) vezir olan Ebü'l-Hasan Ali b. Îsâ'nın halifeyi ikna etmesi üzerine eski görevine iade edildi. Şam bölgesi, Haremeyn, Yemen ve Sevâd bölgesinin bazı kısımlarında da kadılık yaptıktan sonra 317'de (929) kādılkudât oldu. 23 (veya 25) Ramazan 320'de (27 veya 29 Eylül 932) Bağdat'ta vefat etti.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN