Enes b. Fedale kimdir?

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Enes'in babası Fedâle de sahâbîdir. Kardeşi Müennis'le birlikte Uhud Gazvesi'ndeki hizmetleri dolayısıyla bilinmektedir. Mekkeliler'in Uhud'a doğru gelmekte olduğu duyulunca Hz. Peygamber Enes'le kardeşini düşman hakkında bilgi toplamakla görevlendirmiş, onlar da Akīk mevkiindeki Kureyşliler'i gözetleyerek durumları, sayıları ve konak yerleri hakkında bilgi getirmişlerdir.

Enes b. Fedâle'nin, Resûl-i Ekrem'e biat eden hanımlardan Aysâ bint Hâris'le evlendiği ve bu evlilikten Muhammed adını verdikleri bir çocuğun dünyaya geldiği, Hz. Peygamber'in onları Benî Zafer'deki evlerinde ziyaret ettiği bilinmektedir. Medine'ye hicret ettikleri sırada henüz iki haftalık olan oğulları Hz. Peygamber'in kucağına verildiğinde onun başını okşayarak dua ettiği, ona kendi adını koymalarını söylediği rivayet edilmiştir.

Enes b. Fedâle Uhud Gazvesi'nde şehid düşmüş, yetim kalan oğlu Resûl-i Ekrem'in huzuruna getirildiğinde satılmamak ve hibe edilmemek kaydıyla Hz. Peygamber ona bir hurmalık bağışlamıştır. Muhammed'in on yaşında iken Veda haccında bulunduğu nakledilmektedir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN