Ruveys Kimdir? Ruveys Hakkında Bilgiler

Hayatı hakkında bilgi bulunmamakla birlikte hoca-talebe ilişkileri dikkate alındığında Basra’da veya çevresinde doğduğunu ve eğitimini bu şehirde aldığını söylemek mümkündür

Ruveys lakabıyla anılmasının sebebi bilinmiyorsa da "re's" (baş) kelimesinin ism-i tasgīri olan ve her şeyin en yüksek noktası için kullanılan bu kelimenin onun kıraat alanındaki üstünlüğüyle ilgili olduğu düşünülebilir. Kaynaklar Basralı Ya'kūb el-Hadramî dışında başka bir hocasından söz etmemekte ve Hadramî'nin en önde gelen talebesi olduğunu belirtmektedir. Ebû Amr ed-Dânî de onun Ya'kūb el-Hadramî'nin en iyi öğrencisi olduğunu söylemiştir. Ya'kūb'un önde gelen talebelerinden Ebû Hâtim es-Sicistânî, Ruveys'in hocasının önünde Kur'an'ı defalarca hatmettiğini ve her dersin sonunda hocasının onun okuyuşuyla ilgili takdirlerini ifade ettiğini belirtmiştir (İbnü'l-Cezerî, II, 235). Kırâat-i aşereyle ilgili kaynaklarda Ya'kūb el-Hadramî kıraatinin iki râvisinden birinin Ruveys olduğunda ittifak edilmesi onun bu kıraatin zaptı ve rivayeti konusunda uzman sayıldığını göstermektedir. Basra'da vefat eden Ruveys'ten Ebû Bekir Muhammed b. Hârûn et-Temmâr ve Şâfiî fakihi Zübeyr b. Ahmed ez-Zübeyrî gibi şahsiyetler istifade etmiştir.

Kaynak: TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA