Safiyye kimdir? Safiyye biyografisi

Medine’de muhtemelen 610’da doğdu

Çocuğu olmamakla birlikte geleneğe uyarak Ümmü Yahyâ künyesini aldı (İbn Hacer, Fetḥu'l-bârî, IV, 814). Müslümanlara her kötülüğü yapmış olan babası Huyey, Benî Nadîr kabilesi Medine'den sürgün edilip Hayber'e yerleştikten sonra da Mekkeli müşriklerle Benî Kurayza yahudilerini müslümanlar aleyhinde kışkırtmaya devam etti. İhanetleri yüzünden Benî Kurayza yahudileri cezalandırılırken o da öldürüldü. Hayber fethinde kocası öldürülen Safiyye esir alındı ve esirlerin taksiminde sahâbeden Dihye b. Halîfe'ye verildi. Benî Kurayza ve Benî Nadîr'in hanımefendisi olduğu için Resûlullah'tan başkasına verilmesinin uygun olmayacağı söylenince Dihye memnun edilerek Resûl-i Ekrem'in hissesine ayrıldı. Hz. Peygamber, Safiyye'ye müslüman olması halinde kendisiyle evleneceğini, müslüman olmadığı takdirde serbest bırakıp ailesine göndereceğini söyledi. Safiyye'nin İslâmiyet'i kabul etmesi üzerine onu âzat etti, hürriyetine kavuşmasının da mehri olduğunu söyledi. Medine'ye dönerken bir konak yerinde onunla evlendi. Ertesi sabah sahâbîlerin yanında bulunan erzakla düğün yemeği verildi (Buhârî, "Ṣalât", 12; "Meġāzî", 38; "Nikâḥ", 68; "Cihâd", 74). Daha sonra Resûl-i Ekrem, Hayber gelirlerinden diğer hanımlarına verdiği pay kadar ona da pay ayırdı. Evlendikleri gün Hz. Peygamber, Safiyye'nin yüzünde farkettiği morluğun sebebini sordu; Safiyye de rüyasında Medine tarafından gelen ayın kucağına düştüğünü görünce rüyasını yeni evlendikleri kocasına (veya babası) anlattığını, onun da, "Sen Hicaz Hükümdarı Muhammed'e varmak istiyorsun?" diyerek kendisine bir tokat attığını söyledi.

Safiyye akıllı, faziletli, ibadete düşkün, yumuşak huylu, cesur ve cömert bir hanımdı. Sağlığında evini sadaka olarak vermiştir. Safiyye, isyancılar Halife Osman'ın evini kuşattığında ona yiyecek götürdü. Buna engel olunması üzerine evinden Hz. Osman'ın evine bir tahta uzatarak ona su ve yemek göndermeye devam etti (İbn Sa'd, VIII, 128). Resûl-i Ekrem'in hanımlarının kıskançlık yüzünden aralarındaki rekabetten etkilenmiş ve Hz. Âişe'nin bulunduğu grupta yer almıştır (Buhârî, "Hibe", 8). Nitekim Tahrîm sûresinin ilk âyetlerinin inmesine sebep olan, Resûlullah'ın bal şerbeti içmesiyle ilgili olayda Âişe'nin söylemesini istediği sözleri Resûl-i Ekrem'e söylemiştir (Buhârî, "Ḥiyel", 12). Safiyye'nin yahudi bir aileden gelmesi Peygamber'in hanımları arasında konu olmuş (İbn Mâce, "Nikâḥ", 50), Âişe ile Hafsa'nın bunu ima ederek kendilerinin Resûlullah ile aynı soydan geldiklerini söylemelerine üzülmüş, Hz. Peygamber de, "Benden nasıl daha hayırlı olabilirsiniz ki eşim Muhammed, babam Hârûn, amcam Mûsâ'dır deseydin ya!" sözleriyle onu teselli etmiştir (Tirmizî, "Menâḳıb", 63). Hac yolculuğunda Safiyye'nin devesi hastalanınca Resûl-i Ekrem hanımı Zeyneb bint Cahş'a yanında bulunan fazla develerden birini ona vermesini söylemiş, onun, "Yahudiye mi vereceğim?" demesi üzerine Hz. Peygamber üç aya yakın bir süre Zeyneb'in yanına gitmemiştir (Müsned, VI, 337-338). Resûl-i Ekrem'in son hastalığı sırasında Safiyye, "Keşke senin yerinde ben olsaydım" diye üzüntüsünü dile getirdiğinde diğer hanımlarının birbirine işaret ettiğini gören Resûlullah'ın onları uyardığı ve Safiyye'nin sözünde samimi olduğunu belirttiği rivayet edilmiştir. Hz. Ömer devrinde Safiyye'nin câriyesi, hanımının yahudiler gibi cumartesi gününe önem verdiğini ve yahudilerle irtibatını sürdürdüğünü ileri sürerek halifeye şikâyet etmişse de daha sonra bunun asılsız olduğunu söylemiş, Safiyye de onu âzat etmiştir. Safiyye, 50 yılının Ramazan ayında (Ekim 670) veya 52'de (Eylül 672) Medine'de vefat etti, cenaze namazını Muâviye b. Ebû Süfyân (veya Saîd b. Âs) kıldırdı ve Bakī' Mezarlığı'na defnedildi. Malının üçte birini gayri müslim yeğenine vasiyet eden Safiyye hayızlı kadından vedâ tavafının düşeceği (Buhârî, "Ḥayż", 27; "Ḥac", 34, 129), sûizanna sebep olmaktan kaçınmak gerektiği (Buhârî, "İʿtikâf", 8, 11, 12) gibi hadislerin vürûduna vesile olmuş ve kendisinden on hadis rivayet edilmiştir.

Kaynak: TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA