Yeniden yargılama söz konusu değil

Giriş Tarihi: 4.12.2009 18:07 Güncelleme Tarihi: 4.12.2009 18:09
Adalet Bakanlığı, "Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanmasının önünü açacak kanuni düzenleme yapılacağı" iddialara ilişkin, Öcalan'ın yeniden yargılamadan yararlanamayacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlıkça hazırlanan, "Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarası"nda yargılamanın yenilenmesi konusuyla ilgili olarak bazı düzenlemelerin yapıldığı hatırlatıldı ve "Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanununun 311. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanununun 319. maddesinde yapılan değişiklikle yargılanmanın yenilenmesi talebi daha önce esassız olması sebebiyle reddedilenler açısından, aynı sebebe dayanarak yeniden yargılama talebinde bulunulmayacağı, talepte bulunulması durumunda ise talebin usulden ret edileceği hüküm altına alınmaktadır" denildi. Açıklamada, CMK'nın 321. maddesinde yapılan değişiklikle, AİHM kararlarında, sözleşmeye aykırılığı tespit edilen hususların, hüküm sonucuna etkisinin olmayacağının anlaşılmış olması durumunda da, yargılamanın yenilenmesi talebinin, esas yönünden ret edileceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi. Öte yandan, CMK'un Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna geçici madde eklenmek suretiyle, yargılanmanın yenilenmesi yönünde daha önce gerçekleşen başvurulardan "istemin esassız olması" nedeniyle reddedilenlerin, tekrar bu haktan yararlanamayacağının da düzenlendiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi: "Belirtilen konudaki yasa değişikliği çalışmaları, 2007 yılının Mart ayında Dışişleri Bakanlığının AİHM görülmekte olan davalarda Türkiye lehine yeni ihlal kararları çıkacağı yönündeki mütcaddit uyarı ve talepler üzerine başlatılmıştır. Bu düzenleme, şu anda AİHM'nde görülmekte olan 208 davada ülkemiz aleyhine ihlal kararlarının çıkmasını önlemek amacıyla yapılmaktadır. Ancak adı geçen hükümlü ve aynı statüde bulunanlar, bu tasarıdan öngörülen yasa değişikliğinde yararlanamayacaktır."

ÖCALAN'IN BAŞVURUSUNA RED

Açıklamada, Öcalan tarafından daha önce "yargılanmasının yenilenmesinin" talep edildiği hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi: "Hükümlünün talebi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/05/2006 tarihli ve 1999/21 E., 1999/73 K. sayılı Ek Kararıyla, Ceza Muhakemesi Kanununun 311. maddesinin ikinci fıkrası ve 318. maddesinin üçüncü fıkrası gerekçe gösterilerek "kabule değer olmadığı kararı"yla reddedilmiştir. Bu karara yapılan itiraz üzerine, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 21/07/2006 tarihli ve 2006/275 Değişik İş sayılı Kararıyla, yargılamanın yenilenmesi talebini, esas yönünden inceleyerek, Ceza Muhakemesi Kanununun 321. maddesinin birinci fıkrası uyarınca "talebin esassız olması nedeniyle" reddetmiştir. Mahkeme tarafından verilen karar "istemin esassız olması nedeniyle red" kararıdır. Kanun Tasarısının 6. maddesinde öngörülen değişiklikle, daha önceki yargılamanın yenilenmesi istemi "esassız olması nedeniyle" red edilenlerin, yeniden yargılama isteminin "usul yönünden" red edileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, Tasarının 8. maddesinde yer verilen hükümle de, bu Kanun yürürlüğe girmeden önce, yeniden yargılama talebinde bulunup da talepleri esassız olması nedeniyle red edilenlerin, bu Kanundan yararlanamayacakları açık bir şekilde belirtilmiştir."

"TEKRAR BÖYLE BİR TALEBE KONU OLMAYACAK ŞEKİLDE KESİN"

CMK'nın 311 ile 323. maddeleri arasında düzenlenen yargılamanın yenilenmesi müessesesinin üç aşamalı olduğu kaydedilen açıklamada, ilk aşamada mahkeme tarafından yargılamanın yenilenmesi talebinin "kabule değer olup olmadığına" karar verildiği, ikinci aşamada da, talebin "esaslı" olup olmadığına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "Talebin esassız olması durumunu tespit eden mahkeme, yargılamanın yenilenmesi talebini reddetmekte, aksi takdirde duruşma açılmasına karar vererek üçüncü aşamaya geçmektedir" denildi. Öcalan'ın, yargılamanın yenilenmesine ilişkin talebinin, incelenme sürecinin ikinci aşamasında reddedildiği ve kararın, tekrar böyle bir talebe konu olmayacak şekilde kesinleştiğinin altı çizildiği açıklamada şunlar ifade edildi: "Açıklanan sebeplerle, iddialara konu olan hükümlü ve benzer durumda olanların yeniden yargılanmalarına hiçbir şekilde imkan bulunmamaktadır. Nitekim, AİHM eski hâkimi Rıza Türmen de "AİHM Çeşitlemeleri" başlıklı 2 Ekim 2009 tarihli makalesinde aynı görüşü dile getirmiştir. Tasarıyla ilgili yukarıda yer verilen bilgilerden de açıkça anlaşıldığı gibi adı geçen hükümlünün yeniden yargılanabileceği yönündeki açıklama ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeniden yargılama söz konusu değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN