Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'dan açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, muvazzaf ve emekli ların özlük hakları ilişkin bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 4.5.2012 12:49 Güncelleme Tarihi: 4.5.2012 13:28
Genelkurmay Başkanlığı, Cuma günü yaptığı sert açıklamadan sonra bu kez Emekli lar Derneği'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Genelkurmay Başkanlığı, "Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyelerinin de bazı medya organlarında, nin çok önemli bir gücünü teşkil eden astsubaylarımız hakkında gerçeklere dayanmayan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve derneğin kuruluş amaç ve çalışma alanının tamamen dışında, muvazzaf personelimizi tahrik etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu esefle izlenmektedir" dedi. Genelkurmay, astsubayların özlük haklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında, muvazzaf ve emekli astsubayların özlük hakları hakkında doğru olmayan haber ve yorumların yer aldığını bildirdi. Dünyanın diğer ordularında olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de; statü, görev ve sorumlulukları mevzuat ile belirlenmiş, personelin hiyerarşik bir emir komuta yapısı içerisinde görev yaptığı, büyük bir kurum olduğunu belirten Genelkurmay, "Statü hukukuna dayalı görev bölümü; subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli er, erbaş ve er şeklinde oluşturulmuş, buna uygun olarak sorumluluk ve yetkiler paylaştırılmıştır. Bu statülerden birine talep, aranan kriterlere bağlı olarak kişilerin kendi tercihidir" dedi.

"DERNEĞİN TAHRİK EDİCİ AÇIKLAMALARI ESEFLE İZLENİYOR"

Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına şöyle devam edildi:

"Benzer yapılar resmî veya özel diğer kurum ve kuruluşlarda da mevcuttur. Bu açıdan; birbiri ile kıyaslanamayacak statü, görev ve sorumlulukları nedeniyle personelin sahip olduğu bazı hak ve yetkilerin eşitsizlik veya adaletsizlik olarak nitelendirilmesi asker ve sivil kurum ve kuruluşların doğasına aykırıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarına yönelik iyileştirmeler; yüce devletimizin sağladığı imkanlar, ülkemizin şartları ve askerlik mesleğinin kuralları dikkate alınarak, bir sistem bütünlüğü içinde incelenmekte; Genelkurmay Başkanlığı yetkisindeki düzenlemeler hayata geçirilmekte, diğer konular ilgili makamlara teklif edilmektedir.

Bu arada, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyelerinin de bazı medya organlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok önemli bir gücünü teşkil eden astsubaylarımız hakkında gerçeklere dayanmayan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve derneğin kuruluş amaç ve çalışma alanının tamamen dışında, muvazzaf personelimizi tahrik etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu esefle izlenmektedir."

ASTSUBAYLARIN ÖZLÜK HAKLARI

Genelkurmay Başkanlığı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan astsubayların özlük hakları, eğitim olanakları, sosyal hakları ve sahip oldukları yetkiler konusunda bugüne kadar yapılan çalışmaları da şöyle özetledi:

"-Terörle mücadelede aynı görevi yapan personele ödenen tazminatlar, statü ayrımı yapılmadan eşit miktarda artırılmıştır.

-Mahrumiyet bölgeleri ile patlayıcı madde imhası gibi riskli ve özellikli görevlerde çalışan personele, statü ayrımı yapılmaksızın tazminat verilmiştir.

-Subaylara benzer esaslarla yüksek lisans kıdemi alma hakkı verilmiştir.

-Yurt dışı daimi ve geçici görev kadroları ile yurt içi ve yurt dışı lisan kurslarının kontenjanı artırılmıştır. (Yurt dışı sürekli görev kontenjanı 57'den 111'e çıkarılmıştır.)

-Sicil verme yetkileri artırılmıştır.

-Subaylara verilen üst düzey karargah eğitimine benzer şekilde, yılda 128 astsubayımıza Üst Karargah Hizmetleri Eğitimi ve bu eğitimi bitirenlere bir yıl kıdem verilmeye başlanmıştır.

-Astsubaylıktan subaylığa geçişte % 15 olan kontenjan, 2012 yılından itibaren % 25'e çıkarılmıştır.

Bunun yanı sıra, yetkili makamlara teklif edilenlerden önemli olanlar aşağıda özetlenmiştir.

-Astsubayların 1'nci derecenin 4'üncü kademesine kadar yükselmesinin sağlanması,

-Yarbay ve daha üst rütbeli subaylara verilen görev tazminatının, birinci dereceye yükselmiş görevdeki ve emekli astsubaylara da verilebilmesi (Aylık yaklaşık 385 TL),

-Halen, MİT ve Emniyet Hizmetleri sınıfından emekli olan personele verilen 100 TL ilave ödemenin emekli astsubaylara da verilmesi,

-Mecburi hizmet süresinin 15 yıldan 10 yıla düşürülmesi,

-Astsubaylara verilebilenler de dahil olmak üzere tüm oda ve göz hapsi cezalarının kaldırılması,

-Sicil veren astsubayların maiyetindeki personele disiplin cezası verebilmesi."

DÜZENLEMELER TİTİZLİKLE YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK

Genelkurmay'ın açıklaması, "Sonuç olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri; birbirlerine gönül bağıyla kenetlenmiş fedakar ve kahraman mensuplarının moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak maksadıyla, devletimizin sağladığı imkanları kullanmak suretiyle, ihtiyaç duyulan ve yetkisi dahilindeki düzenlemeleri titizlikle yapmaya devam edecektir" ifadesiyle sona erdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Sayıları 120 bini bulan astsubaylar özlük hakları konusunda birkaç gündür basın ve yayın organları yanında Twitter ve Facebook gibi sosyal ortamlarda şikayetlerini ortaya koyuyor. Astsubaylar geçen hafta basına yansıyan "Polise, Diyanete para veriyorsunuz, Cudi'de vatanı savunana niye para vermiyorsunuz. Astsubay eşleri temizliğe gidiyor, torunlarımıza bisiklet almak istiyoruz" gibi ifadelerle ücretlerinden yakınmışlardı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sert açıklamayla "muvazzafları tahrik ediyorlar" eleştirisi yönelttiği Emekli Astsubaylar Derneği sosyal medyada yüzbini aşkın takipçiye ulaştı. Astsubaylar birkaç gündür Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ayrımcılığa maruz kaldıklarını iddia ederlerken, ekonomik ve mesleki statü konularında yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını istedi. Örneğin Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Ahmet Keser, 1975 yılından bu yana astsubaylar hakkında hiçbir düzenleme olmadığına dikkat çekmişti.

Keser, 1975 yılından bu yana astsubaylar hakkında hiçbir düzenleme olmadığını iddia ederek, bünyesinde yapılan ekonomik iyileştirmelerin astsubaylara yapılmadığını savundu. Keser ayrıca bir subayın emekli olurken maaşının yüzde 85'ini aldığını, muadili bir astsubayın ise emekli olunca maaşının yüzde 50'sini alabildiğini iddia etti.

"DİYANETE, POLİSE PARA VERİYORSUNUZ CUDİ'DE SAVUNANA NEDEN VERMİYORSUNUZ"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği İzmir İl Başkanı Hüseyin Akbaş'ın açıklamaları da yine bu hafta basında yer aldı. Astsubaylara10 yıldır zam yapılmaması nedeniyle artık haklılıklarını ortaya koyacak girişimlere başladıklarını belirten Akbaş, "Diyanet'te çalışan bütün imamlara verilen para, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunan Cudi'de, Dağlıca'da, Dargeçit'te şehit olan, bugün de şehit olmaya hazır insanlarımıza verilmiyor. Onlara emekli oldukları zaman özlük hakları, insanca yaşayabilecekleri bir hak çok görülüyor" ifadelerini kullandı.

Akbaş, 9 Nisan 2012 gününde Bakanlar Kurulu'nda alınan Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kurmay subaylar ile komutanlık ve karargah subayları eğitimi alan personele zam yapılmasına karşın 10 yıldan beri kendilerinde hiçbir iyileştirme yapılmadığını iddia etti. Sabırlarının tükendiğini ifade eden Akbaş, 2002 yılından beri bekçilere, polislere, imamlara, vaizlere önemli zam getirildiğini ancak astsubaylara iyileştirme yapılmadığını öne sürmüştü. İzmirli emekli astsubayların yakınmaları basında şöyle yer aldı:

"-Astsubaylara son 10 yıldan beri hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. Üniversite mezunu olup da 1. derecenin 4. kademesine yükselemeyen tek meslek grubu astsubaylardır. Bu durumda meydana gelen özlük haklarının kaybının önlenmesini istiyoruz.

-Emekli olduktan sonra maaşlarında herhangi bir değişiklik olmayan astsubayların da 5473 sayılı Kanun'un ek 81. maddesinin meslek branşlarına dahil edilmesi ve diğer meslek grupları gibi her ay zam almasını istiyoruz.

-Bu tazminat polis emekçilerine verilirken, görevi vatan topraklarını ve asayişi sağlamakla görevli astsubayların bu maddenin dışında tutulması ile uğradığı haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Bir haksızlık ve adaletsizlikle karşı karşıyayız. Tüm astsubayların bilhassa emeklilerine 2002 yılından beri hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. Bekçilere, polislere, imamlara, vaazlara bu zamlar yapılmış ancak astsubaylara hiçbir iyileştirme yapılmamıştır.

-Diyanette çalışan bütün imamlara verilen para Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü savunan Cudi'de, Dağlıca'da, Dargeçit'te şehir olan bugünde şehit olmaya hazır insanlarımıza da emekli oldukları zaman özlük hakları, insanca yaşayabilecekleri bir hak çok görülmemeli. Biz bir adaletsizliğin giderilmesinin peşindeyiz. Ayrıca özel bir şey istemiyoruz. Subaylara, emniyet personeline, bekçilere ve imamlara verilen hakların astsubay ve emeklilerine de verilmesini talep ediyoruz. Bu masum ve haklı bir taleptir. Hükümetle görüşmelerimiz genel merkezimiz tarafından yürütülüyor. Hükümet katında bir girişimde bulunuldu. Onlara da bu haksızlığın düzeleceği sözü verilmiş. Sabırla bekliyoruz ama nereye kadar sabır olabilir. Biz demokratik hakkımızı demokratik yollarla alacağız.

"ASTSUBAY ÜVEY EVLAT"

Bu arada İzmir TEDAM Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Açar da, "Biz hakkımızı istiyoruz. Bugüne kadar polisler başta olmaz üzere aynı statüde, aynı temsil kabiliyetinde, aynı okuma oranında ve aynı hizmeti yapmış insanlar olarak kaldı ki arada birçok fark var, bu zamların hiçbirinden yaralanamadık. Üvey evlat muamelesi gördük. Ordunun astsubay kanadı ordunun ana yükünü çeken insanlardır, hepsi mağdur edildi. Bunu halkımız bilhassa bilsin" yakınmasında bulundu.

Özellikle bu hükümet döneminde astsubayların tamamen "sarfınazar edildiğini" iddia eden Açar, "30 yıllık hizmet ettim. 10 yıl evvel 800 TL maaş alırken, bugün on sene geçmesine karşın 1180 TL maaş alıyorum. Bu durum halk arasında tam tersi olarak biliniyor. Astsubay emeklilerinin 3-4 bin TL maaş aldığından bahsediliyor. Böyle bir şey asla yok. Bu durumun bilinmesi gerekiyor. Bu hükümet bize tamamen üvey evlat muamelesi yapıyor. İnsanca yaşayabileceğimiz maaşlar istiyoruz. Bu durum ordu mensupları arasında büyük uçurum yaratıyor" dedi. Açar da yakınmalarını şöyle sürdürdü:

"Ordu içerisinde de maaş farklarından kaynaklı huzursuzluklar yaşanıyor. Ordu evlerinde astsubaylar mağdur ediliyor. Mevcudu çok fazla olmasına rağmen astsubaylar kamplarda yüzde 10-8 gibi bir oranda faydalanabiliyorlar. Kamp yerleri ayrılmış bir subay çocuğu kamp yeri için burası babama ait diyebiliyorken bizim eş ve çocuklarımız bu haklardan yararlanamıyor. Bu mağduriyet çocuklarımızı ve eşlerimizi mağdur edecek duruma gelmiştir. Bunların giderilmesini istiyoruz. Bize gerekçe olarak bütçenin kaldıramayacağı sayımızın çok fazla olduğu gibi gerekçeler sunuluyor. Ancak Fenerbahçe Ordu Evi'nin fayans döşemelerine 17 trilyon lira para harcanırken bizim isteğimiz gerçekleşmiyor."

"EŞLER TEMİZLİĞE GİDİYOR"

TEDAM üyesi emekli Astsubay Şükrü Dayıoğlu da bu hafta basına yansıyan açıklamalarında "insana yetecek kadar ücret" istediklerini ifade ederek, "İzmir'de 70 bin emekli astsubay var. Bizim istediğimiz eşimi alıp, 3 ayda da bir olsa bir restorana gidip bir yemek yemek istiyorum. Torunuma bir bayramda, bir yaş gününde bisiklet almak istiyorum. Kimsenin maaşında gözüm yok. Ama ben astsubay arkadaşlarımın eşinin temizliğe gitmesini, çocuk bakmasını istemiyorum. İnsanca insana yetecek kadar ücret istiyorum" demişti.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
TSK'dan astsubay açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN