Eş tayinlerinde değişen maddeler nelerdir?

Giriş Tarihi: 8.4.2015 10:41
Eş tayinlerinde değişen maddeler nelerdir?

Sağlık Bakanlığından gelen açıklamaya göre artık eş tayinleri ile ilgili maddelerde değişiklik yapıldı. Artık tayin isteme durumlarında kamu personeli engeli ortadan kaldırılmıştır. İşte değişen o maddeler...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile çalışan personellerin eş mazeretleri nedeni ile öne sundukları ve talep ettikleri tayin maddelerinde bazı değişiklikler söz konusu oldu.

1- Daha önce Sağlık Bakanlığında çalışan memur, sözleşmeli eşinden dolayı nakil isteyemiyordu. Bu engel "kamu personeli" ifadesiyle kaldırılmıştır. Dolaysıyla kurum içinde memur eş, sözleşmeli eşten dolayı nakil isteyebilecek. 2- Tayinlerdeki kıdem sıralaması değişmiştir.

Daha önce 4, 3 ve 2 yıllık öğrenim mezunu olma şeklinde yapılan uygulama kaldırılmıştır. Tabip dışındaki diğer unvanlar eşitlenmiştir. Dolaysıyla biri sağlık memuru diğer teknisyen olan aile nakil istediğinde, unvanda eşitlik olduğu için, aile birliği D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanacaktır. D veya C'de birleşme sağlanamıyor ise unvan/branş bazında hangi ilde daha az doluluk var ise aile brliği o ilde sağlanır. 3- Eşi farklı bir kurumda çalışanlar için ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre eşi; kaymakam, vali, polis, hakim, savcı, askeri personel olanların ataması eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Yine eşi öğretim üyesi olanların nakli, eşinin görev yaptığı yere yapılır. Eşi farklı bir kurumda çalışan ve eşinin yanına nakil olmak isteyen sağlık personeli için, naklen gitmek istediği yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olup olmadığına bakılır. Eğer C veya D ise nakli eşinin görev yaptığı yere yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkanının olmaması halinde talebi değerlendirilir. 4- Eşi özel sektörde çalışanlar için daha önce "müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını," şeklinde olan şart "kesintisiz 3 yıl" şeklinde değiştirilmiştir. YENİ MADDE Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği MADDE 20 - (1) Eşlerin ikisinin de Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda kamu personeli olması halinde; a) Astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı olarak değiştirilir.

Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık ve Bağlı Kuruluş Merkez Teşkilatı kadroları, il sağlık müdürü/halk sağlığı müdürü/genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri ve diğer sağlık personeli şeklindedir. b) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin standardına göre doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir. c) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 ve 24 üncü maddelerine göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin görev yeri değişikliği talebinde eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz. ç) Eşleri, kadrosunun bulunduğu il dışında herhangi bir aile hekimi pozisyonunda görev yapanların yer değişikliği talepleri bu fıkra ile ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. (2) Eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde; a) Varsa eşinin kurumuyla yapılan protokol hükümleri uygulanır. b) Eşleri, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hakim, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapan personelin eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. c) Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkanının olmaması halinde talebi değerlendirilir. ç) Eşi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanların ataması eşinin görev yaptığı yere yapılır. (3) Eşi, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görmekte olanların yer değiştirme taleplerinde aslık üstlük, bölge ve hizmet grubu şartı aranmaz. Ancak, başvuru tarihi itibariyle eşinin kalan uzmanlık eğitim süresinin altı aydan fazla olması zorunludur. (4) Personelin, milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. (5) Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde kesintisiz üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri üç yıllık süre kapsamında değerlendirilir. (6) Altıncı fıkra kapsamında yapılacak yer değiştirme işlemlerinde, kısa çalışma ödeneğinin ödenmesi ile askerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı ilde en geç iki ay içerisinde göreve başlanması halinde, müracaat tarihi itibariyle üç yıllık prim ödeme şartı aranmakla birlikte bulunduğu yerde üç yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. (7) Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrası uygulanmaz."
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eş tayinlerinde değişen maddeler nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN