Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ABD: Türkiye'nin Başkanlığa geçmesi kaçınılmaz

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat bir süredir ABD de Başkanlık seçim yarışlarını takip ediyor. Kulat, ABD'deki seçim havasını ve ülkenin Türkiye'ye bakışını değerlendirdi. Kulat, "ABD siyasi çevreleri Ortadoğu’da önemli bir müttefik gördükleri Türkiye’nin Başkanlık Sistemi’ne geçişinin neden bu kadar tartışıldığını anlayamıyorlar. Modern bir ülke olarak Türkiye’nin demokratik yollarla başkan seçmesini çok normal hatta artık kaçınılmaz görüyor, ABD’yi örnek almasını da normal karşılıyorlar." dedi.

Giriş Tarihi: 5.1.2016 15:34
ABD: Türkiye'nin Başkanlığa geçmesi kaçınılmaz
İŞTE MEHMET ALİ KULAT'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNEMLİ SATIR BAŞLARI;

-MAK Danışmanlık olarak bir süredir ABD de Başkanlık seçim yarışlarını takip ediyorsunuz. Bize kısaca Başkan adaylarının yarışında son durumu özetler misiniz?


ABD de 2016 Başkanlık seçimleri 8 Kasım 2016 da yapılacaktır. Bu seçimler 58. ABD başkanlık seçimleri olacak. Barack Obama 2 kez seçildiği için aday olamıyor.

Partilerin adayları kendi içlerinde yapılacak ön seçimle belirlenecek. 9 Cumhuriyetçi aday ve 3 Demokrat aday yarışıyor. Demokratlardan Hillary Clinton Cumhuriyetçilerden Donald J. Trump favori gösterilirken son zamanlarda Demokratlardan Barnie Sanders ismi öne çıkmaya başladı.
ABD sokaklarında seçimin izlerini görmek mümkün değil. Seçim belli aralıklarla farklı eyaletlerde yapılan canlı TV tartışma programlara (Republican Debate / Democrat Debate başlıklarıyla verilen programlara) endeksli yürütülüyor.

RAKAMLAR TRUMP'I YALANLIYOR


Seçimde öne çıkan iki temel konudan biri eskiyen ABD altyapısının yenilenmesi, sağlık ve sosyal güvenliğin iyileştirilmesi, ekonomik refah vaatleri… Diğeri ise ağırlıklı olarak Cumhuriyetçilerin özellikle Trump tarafından sıklıkla ifade edilen Radikal İslam ya da İslami Terör söylemi…

Hâlbuki rakamlar bu noktada Trump'ı yalanlıyor. ABD genelinde 2015 yılında toplam 355 (meass shooting) ağır saldırı olmuş. Okul tiyatro vs. Bunlardan sadece 2 tanesini Müslümanlar yapmış. Kaldı ki; Kaliforniya saldırısında FBI suçluların terör örgütü bağlantısını tespit edemedi.
Kaliforniya'da 23 kişinin öldüğü bu saldırı sürekli Trump tarafından gündeme Müslümanların teröristliği vurgusuyla geliyor. Bu anlamda Cumhuriyetçiler genel itibarıyla Müslümanlara karşı olma yarışındalar.

PARALEL YAPININ YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMESİ İLE...

-Türkiye'nin Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa çalışmalarına kilitlendiği bu günlerde ABD'de özellikle bu sürecin nasıl değerlendirildiğini gözlemlediniz?

Burada önemli bir soruna Türkiye hakkında bir ihanete dikkat çekmek istiyorum. ABD'de bazı gazetelerde Türkiye hakkında yayımlanan makaleleri yazanların maalesef özellikle Paralel Yapı merkezli yanlış bilgilendirildiklerini görüyoruz. Türkiye'de milletin zekât ve sadakasıyla, himmetlerle palazlanan bu ihanet şebekesi ABD de bazı gazeteleri anlamsız pahalı reklamlarla finansörlükte yapmaktadırlar.
Bir dönem yurt dışında açılan müesseselerin bu milletin milli lobisi olacağı iddiasıyla milletten destek alanlar şu an özellikle R.T.Erdoğan düşmanlığını Türkiye düşmanlığına taşıma yolundalar.

Bu yapı mensupları Türkiye'de Başkanlık Sistemi arayışını Erdoğan'ın tek adamlığa ya da diktatörlüğe giden yolda bir araç olarak gördüğünü işliyorlar. Aynı zihniyet mensupları özellikle İŞİD terör örgütü, Radikal İslam / Terörist Müslüman yaftasını da hiç utanmadan doğup büyüdükleri ülke siyasetçileri için kullanabilmektedirler. Bu kara propaganda çalışmalarına maalesef Türkiye devletinin burslarıyla ABD'ye gelen bazı öğrenci ve akademisyenlerin de alet olduğuna şahit oluyoruz

ABD: TÜRKİYE'NİN BAŞKANLIĞA GEÇMESİ KAÇINILMAZ

Sokaktaki Amerikalılar zaten politikayla ilgili değiller. Kendi ülkelerinin politikası ile ilgilenmeyenlerin Türkiye politikasıyla ilgilenmesi zaten beklenemez. Ancak; ABD siyasi çevreleri Ortadoğu'da önemli bir müttefik gördükleri Türkiye'nin Başkanlık Sistemi'ne geçişinin neden bu kadar tartışıldığını anlayamıyorlar. Modern bir ülke olarak Türkiye'nin demokratik yollarla başkan seçmesini çok normal hatta artık kaçınılmaz görüyor, ABD'yi örnek almasını da normal karşılıyorlar.

1- ABD tarzı başkanlık sistemi Türkiye'ye uyarlanabilir mi?

MAK Danışmanlık olarak; ABD'de hem seçim çalışmalarını yerinde gözlemlemek, seçim öncesi modern kamuoyu araştırma teknikleri konusunda kurumsal tecrübemizi artırmak hem de ABD'li siyaset bilimcileri ve akademisyenlerle BAŞKANLIK SİSTEMİ'nin farklı avantaj / dezavantajlarını değerlendirmek üzere bulunuyoruz.

MUTLAKA BİZE ÖZGÜ BAŞKANLIK MODELİ OLMALI

Doğrusu daha önce de belirttiğim gibi bir yönetim sistemini ne kadar başarılı olursa olsun farklı bir coğrafyada, farklı etni-siteler üzerinde, farklı sosyo kültürel şartlara sahip ve en önemlisi farklı hassasiyetleri olan ülkelerde aynı başarıyla uygulamak mümkün olmayacaktır. Kaldı ki ABD yetkilileri kendileri bile kendi sistemlerini yaşadıkları tarihsel süreç ve tecrübelerle zaman zaman tartışmaya açabilmektedirler. Tüm bunlar Türkiye'nin hem ABD örneğinde Başkanlık Sistemi'ni hem de Yarı Başkanlık Sistemi ile Partili Başkan Sistemini ve bugünkü uygulamasıyla parlamenter sistemi iyi irdeleyip kendi modelini inşaa etmelidir. Özetle mutlaka bize özgü bir başkanlık olmalıdır.

4- Türkiye'de başkanlık sistemine karşı çıkanların en önemli argümanı olan federatif yapı olmadan başkanlık sistemi uygulanabilir mi?

Her sistem tartışması sürecinde o ülkenin özel hassasiyetleri o coğrafyada yaşayan insanlar tarafından, aydın ve entellektüeller tarafından tartışılmıştır ve tartışılmalıdır. Beşeri her sistemin zaman zemin entegrasyonuna bağlı artı ve eksileri hep vardır ve olacaktır. Zaten Türk Tipi Başkanlık denilmesi de bu yüzdendir. Zira her ülkenin kendince farklı hassasiyetleri vardır. Ve hiçbir yönetim biçimi başka bir ülkeden birebir kopya ile başka bir ülkeye monte edilemez edilirse de sancılar zamanla çıkar. Türkiye'de bu anlamda dünyadaki Başkanlık Sistemlerini tek tek inceleyip kendine ait hassasiyetler ve değerler manzumesini dikkate alarak bir sistem düzenlemesi yapmalıdır.
Başkanlık sistemine karşı çıkanların en çok üzerinde durduğu gerekçe "başkanlık sistemleri federatif yapı ortaya çıkartır" iddiası. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve parti sözcüleri önerdikleri modelin federatif bir yapıyı kapsamadığını zaten belirttiler. AK Parti'nin önerisinin "üniter" yapı içinde başkanlık modeli" olduğunun altı çizilecek. AK Parti, "senato ve meclis" gibi ikili bir model değil, tekli parlamento yapısı istiyor. Parlamentonun çıkardığı yasaların bugün olduğu gibi anayasa yargısına açık olmasını öngörüyor.

5- Cumhurbaşkanımızın önerdiği arama konferansları, başkanlık sisteminin kamuoyuna anlatılabilmesi açısından yararlı olur mu?

"Arama Konferansı yeni anayasada ciddi bir zemin olabilir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Yeni Anayasa konusunda toplumsal mutabakat hedefli önemli bir çalışma metodolojisine dikkat çekmektedir.

Modern demokrasilerde sıklıkla kullanılmaya başlayan Arama Konferansı tekniğini kısaca tarif edecek olursak; Ortak görüş oluşturmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir.

KATILANLARIN TAMAMI KONUŞMA HAKKINA SAHİPTİR


Arama Konferansı; klasik olmayan konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere iddia sahipleri 2-3 gün süre ile bir araya getirir. İddia sahipleri, konu ile ilgili, o konuda çalışıp bir tecrübe kazanmış ve bilgi birikimi olan kişilerdir. Aranan şey ortak akıldır. Katılımcıların birbirlerini ikna ederek geliştirecekleri ortak akıl arama konferansının her aşamasında aranır ve bulunur. Klasik konferans düzenlerinde bir veya birkaç kişi çıkıp belirli konuları anlatır ve geri kalanlar dinler; Arama Konferansında ise, tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşır.

Arama Konferansının amacı, normal olarak direkt ilişkide bulunmayan kişileri bir araya getirip, onları katılımlı bir tasarım ve problem çözme süreci içine sokmasıdır. Toplantı, büyük gruptan küçük gruplara bölünerek, organik bir şekilde, konferans görevini bitirinceye kadar çalışır. Konferansın sonuca götürülmesinde bir yürütücü bulunur. Yürütücü tartışmanın içeriğine karışmaz ve içerik ile ilgili özel uzman olması gerekmez. Yürütücünün rolü süreci yönetmektir.

ARAMA KONFERANSI ÖNEMLİ BİR YÖNTEM

Türkiye'de şu an toplumun her kesiminde Yeni Anayasa yapılmalıdır düşüncesi genel kabul görmekle birlikte bu yeni anayasanın metodolojisi ve içeriği konusunda her kafadan bir ses çıkmaktadır. Toplumsal uzlaşma metni diyebileceğimiz Anayasa'nın hem yapım metodolojisi (usul yönünden) hem de içerik itibarıyla değerlendirilmesi demokratik anlamda en geniş kabulün sağlanması için Arama Konferansı önemli bir çalışma metodolojisi sunabilir. Bu anlamda önce Yeni Anayasa'nın yapım tekniği sonra da temel maddeleri üzerine konunun uzman ve taraflarının birden fazla Arama Konferansı'nda konuları ele almaları faydalı olacaktır. Ancak bu noktada toplumsal mutabakatı güçlendirmek amacıyla sıklıkla kamuoyu araştırmaları ve varılan sonuçların toplumsal algıları güçlendirici zeminlerde değerlendirilmesi önemlidir.

6- Yeni Anayasa çalışmaları kapsamında başkanlık sisteminin kabul edilebileceğini düşünüyor musunuz?

Yeni Anayasa çalışmaları kapsamında Başkanlık Sistemi'nin toplumun önüne doğru bir sunumla götürüldüğü takdirde kabul edileceği kuşkusuzdur. Zira milletimiz bugüne kadar demokratik tecrübesi ve toplumsal ferasetiyle milletin hayrına her yeniliğe olumlu yaklaşmıştır. Ancak elbette topluma karşı bu yeni sistemin iyi anlatılması gerekiyor. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki günlerde Başkanlık Sistemi konusu gündemde daha çok yer bulacaktır. Bizim MAK Danışmanlık olarak son 2 yıldır belli aralıklarla yaptığımız kamuoyu araştırmaları Başkanlık Sistemi konusunda toplumun daha yeterli bilgiye sahip olmadığı ama özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan toplumsal kredinin yüksekliği oranında bir Başkanlık Sistemi desteği olduğunu göstermiştir. Bugün bile seçim olsa Başkanlık Sistemi çok rahat bir şekilde kabul edilir.

Kaynak: Sabah.com.tr

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD: Türkiye'nin Başkanlığa geçmesi kaçınılmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN