Türkiye'nin en iyi haber sitesi

2016 Hac fiyatları ne kadar? Diyanet Hac fiyatları öğren!

Hac fiyatları belli oldu. Peki 2016 Hac fiyatları ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Tüm Müslüman aleminin gitmek istediği Hac ibadeti için kuralar yarın çekilecek. Vatandaşlar hem kura sonuçlarını hem de Hac fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Sizler için 2016 Hac fiyatlarını araştırdık...

Giriş Tarihi: 2.3.2016 11:55 Güncelleme Tarihi: 2.3.2016 11:56
2016 Hac fiyatları ne kadar? Diyanet Hac fiyatları öğren!
2016 Hac fiyatları ne kadar? Bu yıl Hacca gitmek için başvuru yapan ve yarın yapılacak olan kura çekiminde kazanan vatandaşların gidebileceği Hac vazifesi hakkındaki son gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Hac fiyatlarının konaklama türüne göre değiştiği ve normal bir konaklamanın 3 bin 750 dolar olarak belirlendiği ifade edildi. Vatandaşlar hac fiyatları ile ilgili bilgileri haberimizden görebilirler. İşte 2016 hac fiyatları ve ayrıntılar.

Hac fiyatları

Konaklama türlerine göre değişen hac fiyatları, normal konaklama için 3 bin 750 dolar, müstakil konaklama için 5 bin 250 dolar, otel için ise en düşük fiyat 6 bin 800 dolar olarak belirlendi. Hacı adayları, hac ücretlerini peşin yatırabilecekleri gibi 3 taksit halinde de ödeyebilecek. Hacı adaylarından, hac için belirlenen ücretler dışında ilave herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Hac tarihçesi

Hac Mekke'nin fethinden önce farz kılınmakla birlikte müşriklerle ilişkilerin iyi olmaması sebebiyle Müslümanlar ancak fetihten sonra hacca gidebildiler. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam'ın katılmadığı bu hacda Müslümanların yanında Arabistan'ın çeşitli bölgelerinden gelen müşrikler de vardı.

Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam fetih yılında bir hac emiri tayin etmemiş, Mekke Valisi Attab b. Esid bu görevi yerine getirmiştir. Fethi takip eden yıl Hz. Ebu Bekir hac emiri olarak görevlendirilmiş ve müşriklerin Mescid-i Haram'a yaklaşamayacağı (Tevbe, 9/28) kadın veya erkek hiç kimsenin çıplak tavaf yapamayacağı gibi hususları tebliğ etmek vazifesi ise Hz. Ali'ye verilmiştir.

Hicretin 10. yılında hac görevini ifa eden Resûl-i Ekrem aleyhisselatu vesselam'dan sonra gelen halife ve hükümdarlar da ya bizzat kendileri hacca gitmek yahut emir tayin etmek suretiyle hac kafilelerinin bu vecibeyi huzur içinde yerine getirmelerini sağlamışlardır. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, halifeliklerinin ilk yılında hac emiri tayin edip ertesi yıl bizzat hacca gitmişler, Hz. Osman halifeliğinin ilk ve son yılları hariç her yıl haccetmiş. Hz. Ali ise iç karışıklıklar sebebiyle hilafet yılları içinde buna hiç fırsat bulamamıştır.
Emevi halifelerinden Muaviye, ilki 44 (665) yılında olmak üzere birkaç defa, Abdülmelik b. Mervan 75'te (695), I. Velid 91 (710) ve 95'te (714), Süleyman b. Abdülmelik 97'de (716), Hişam b. Abdülmelik 106'da (725) haccetmişlerdir; Hişam'dan sonraki Emevi halifelerinin hiçbiri hacca gitmemiştir. Abbasilerden hacca giden ilk halife 140 (758), 147 (765), 148 (766) ve 152 (769) yıllarında hacceden ve 158'de (775) hac yolunda ölen Ebu Ca'fer el-Mansur'dur, Mehdi-Billâh iki defa, Harunürreşid ise dokuz veya on bir defa hacca gitmiştir. Harunürreşid'den sonraki halifeler (Fatımi halifeleri de dâhil) devlet merkezinden uzun süre ayrılmayı göze alamadıkları için hacca gitmemişlerdir.

Abbasiler döneminde haccı etkileyen faktörlerin başlıcaları iç karışıklıklar, dış tehditler, bedevilerin çapulculukları, iktisadi sıkıntılar, susuzluk ve aşırı sıcaklarla sağlık problemleriydi.

Abbasi halifeleri, hacıların yol güvenliğini sağlamak için büyük organizasyonlar kurmuşlardır. Horasan'dan ve diğer uzak yerlerden gelen hacı adayları şevval ayında Bağdat'ta toplanır ve burada düzenlenen bir törenle yola çıkan kafileyi bir askeri birlik korurdu. Kafileler Kûfe, Necef, Kadisiye gibi etrafı hurmalıklarla çevrili yerlere ve büyük şehirlere uğrar, Fırat nehrini sallardan yapılmış bir köprü üzerinden geçerek Arabistan çölüne iner, sonra Necid yaylalarını geçip Hicaz dağları istikametinde yol alırdı. Harunürreşid'in karısı Zübeyde 3 milyon dinar harcayarak Bağdat-Mekke yolunu yaptırmıştı; bu yol daha sonra Nizamülmülk ve Adudüddevle tarafından da tamir ettirilmiştir. Yol boyunca inşa ettirilen büyük su depoları müstahkem kalelerdeki askerlerin gözetimi altındaydı. Kervanın başında atlı muhafızların refakatinde halifenin mümessili yer alır, bunu hacı grupları takip ederdi.

Endülüs Emevi hükümdarları ise devamlı şekilde Hıristiyanlarla savaş halinde oldukları için kendileri hacca gitmedikleri gibi halka da izin vermediler; âlimler de cihadın hacdan daha büyük önem taşıdığını, böyle bir zamanda altının yurt dışına çıkarılmasının uygun olmadığını söylediler; bu sebeple çok az sayıda Endülüslü haccedebilmiştir. Bu bilgilerin ışığında Harunürreşid'den sonra Mısır, Suriye ve Irak gibi Arap yarımadasına komşu ülkelerin hükümdarlarının istisnai olarak hac farizasını yerine getirdikleri söylenebilir.

Ortaçağ'da hac birçok âlim ve edibin meslek hayatlarının başlangıcını oluşturmuştur. V (XI) ve VI. (XII.) yüzyıllarda Nişabur'da genellikle müderris ve kadılar görevlerine başlamadan önce Mekke'ye giderlerdi. Bu kişiler için hac, İslami ilimlerin merkezini ziyaret etmek ve İslam hukuku veya hadis araştırmalarını yerinde sürdürmek anlamına geliyor, memleketlerine döndüklerinde de kendilerine bir saygınlık kazandırıyordu.
(Bu bölüm, Abdülkerim ÖZAYDIN, "Hac", DİA., XIV, 399-400'den özetlenerek hazırlanmıştır.)

Hac fiyatları belli oldu. Peki 2016 Hac fiyatları ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Tüm Müslüman aleminin gitmek istediği Hac ibadeti için kuralar yarın çekilecek. Vatandaşlar hem kura sonuçlarını hem de Hac fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Sizler için 2016 Hac fiyatlarını araştırdık...
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
2016 Hac fiyatları ne kadar? Diyanet Hac fiyatları öğren!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN