İşte Resmi Gazete'de yayımlanan ihraç listesi

    Giriş Tarihi: 02.09.2016 10:51 Güncelleme Tarihi: 02.09.2016 12:57
    • İşte Resmi Gazete'de yayımlanan ihraç listesi

      672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK), terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu kurumlarındaki çok sayıda çalışanın görevlerine son verildi.