Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Avrupa Meslek Yüksekokulu

21.yy’ın eğitiminde bilgi edinme yerini yetenek geliştirmeye bırakacaktır. Bir başka deyişle, kişinin ürünsel donanımı değil yeterlilikler repertuvarı önemli hale gelecektir. Yetenek geliştirme, eğitimin ana hedefi haline gelecektir. Bu yeteneklerin en önemlileri iletişim ve işbirliği yeterliliği, araştırma ve yaratıcılık yeterliliği, sağlıklı yaşama yeterliliği, üretim ve bilinçli tüketim yeterliliği başlıkları altında toplanabilir.

Avrupa Meslek Yüksekokulu öğrencileri alanı, eğitim seviyesi ne olursa olsun bu temel yeterlik ve becerilerle donatarak mezun olmaktadır. Avrupa Meslek Yüksekokulu mezunları daha önce kabul görmüş düşünceleri izlemekle yetinmeyen, ihtiyaç ve kuralları kendine özgü koşulları içinde yeniden yaratan bir güce ve niteliğe sahip olarak iş hayatına atılmak üzere eğitim almaktadır.
Türkiye toplumu genç ve dinamik yapısıyla insanlarının uluslararası iş gücü piyasasında dolaşıma sokulabileceği nitelikli bir eğitime ihtiyaç duymaktadır. Avrupa Meslek Yüksekokulu mezunlarının bir yandan ülkemizdeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya katkı yapması amaçlanırken bir yandan da uluslararası iş gücü piyasasının etkili, verimli ve aranan elemanları olmaları hedeflenmektedir.Avrupa Meslek Yüksekokulunun vizyonunun temelinde ; araştırma motivasyonu ve becerisi, bilimsel özgürlük, fırsat eşitliği, toplumsal ve ahlaki duyarlılık, başarı odaklılık, sağlıklı yaşama , "biz" bireyler olabilme, doğaya ve insana saygı ilkeleri, kendi kültüründen kopmadan uluslararası bireyler olma değerleri yatmaktadır.

Bölümler

MEVCUT PROGRAMLARIMIZ

*Çocuk Gelişimi
*Aşçılık
*Ağız ve Diş Sağlığı
*Fizyoterapi
*Anestezi
*Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
*Ameliyathane Hizmetleri
*Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
*İlk ve Acil Yardım

Burslar ve Ücretler

2014-2015 eğitim-öğretim döneminde tüm programlarımızın eğitim ücreti 12.000 TL'dir
Tahsilat için işlem yapılan bankanın prosedürlerine uygun olarak sözleşme yapılır.
Birinci taksit kesin kayıt sırasında tahsil edilir.
Kayıt ücreti aylık 9 eşit taksitle ödenebilir.
Belirtilen ücretlere %8 KDV dahil değildir.
Eğitim ücretleri her yıl için mütevelli heyeti tarafından belirlenir, akademik yıl başlamadan önce ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın o yıl için ilan edilen yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdür. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar. Tam (%100) burslu olarak yerleştirilen öğrenciler öğretim ücretinin tamamından, %50 burslu olarak yerleştirilen öğrenciler öğretim ücretinin yarısından ve %25 burslu olarak yerleştirilen öğrenciler öğretim ücretinin 1/4'den muaf tutulurlar. Burslar karşılıksız olup normal eğitim öğretim süresince kesilmez. Disiplin cezası alanlar Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile burstan yoksun bırakılabilir. Avrupa Meslek Yüksekokulunun öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler isterlerse ücretini ödeyerek 1 yıl süreyle İngilizce hazırlık programına katılabilirler. Avrupa Meslek Yüksekokulu 2014 -2015 eğitim- öğretim yılı için eğitimini Zeytinburnu yerleşkesinde sürdürecektir.
Vakıf Bursları
Maddi imkânları sınırlı öğrencilerimize Avrupa Eğitim Vakfı tarafından çeşitli oranlarda burs verilmektedir.
Eğitime Destek Bursları
Avrupa Meslek Yüksekokulunda, Avrupa Eğitim Vakfı Okullarında çalışanlar ve çocuklarına %30, Avrupa Eğitim Vakfı Okullarından mezun öğrencilere(ilköğretim, lise) %20, Avrupa Meslek Yüksekokulunun faaliyet gösterdiği Zeytinburnu ilçesindeki orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilere %10 burs uygulanır.
Ayrıca, öğretmen ve öğretim elemanı çocuklarına %10, kardeşlere %10, milli sporculara %25, şehit ve gazi eş ve çocuklarına %25 eğitime destek bursu verilmektedir.
Tercih Bursları
İlk beş tercihin beşinde de Avrupa Meslek Yüksekokulu programlarını tercih eden öğrencilere ise %30 indirim uygulanacaktır.

BİZE ULAŞIN