Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Besni kalesi

Besni Adıyaman'ın bir ilçesidir.İlçenin yaklaşık 4 km. güneyinde olan kale, üç tarafı sarp kayalıklarla çevrili sivri bir tepenin üzerinde kurulmuştur.

Kaleye yalnızca güneyden dik bir yamaçtan çıkılabilmektedir. Kalenin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, Hititlerden kaldığı sanılmaktadır. 13.Yüzyılda Memluklerin hakimiyeti zamanında (1923) Besni Kalesi sağlamlaştırılır. Timur'un Anadolu'yu işgali sırasında, 1400'lerde Timur'luların eline geçmiş, Yavuz Sultan Selim 1516'da bu kaleyi ele geçirmiş ve onarmıştır. Günümüze harap durumda ulaşabilmiştir.

Kalenin ortasında bir kuyu bulunmaktadır.Batı kesiminde bir anıtı andıran karşı karşıya yapılmış iki büyük yapır vardır.Halk arasında Çifte Mancınık adı verilen bu iki mancınık arasında esirlerin asılarak düşmana gösterildiği ve gözdağı verildiği rivayet edilmektedir.


Kale savunmaya çok elverişli bir konuma sahiptir. Kalede sadece mancınık ve bir kitabenin yer aldığı sur kalıntısı ve yıkılan surların temelleri mevcuttur. Tarih boyunca çeşitli isimler almıştır.Aslanağzı Kalesi, Güvercin Göğsü Kalesi, Keklik Göğsü Kalesi, Bozmekan-Mizmekan Kalesi Besnililer Bozmekan Kalesi olarak ifade eder.

Kalenin Hitit Krallığının kurucusu İsena tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Kaledeki mancınıklar üzerinde, eski Türkçe ile yazılmış kitabelere bakılırsa, kaledeki yapıların islami döneme ait olduğu görülür. Kitabelerde Malik al-Aşraf ismi okunmaktadır. 13. Yüzyılın sonlarında Besni'de hüküm süren Memlük hükümdarı Malik el-Eşref Kalavun zamanında (1293) kalenin ve şehrin onarıldığı kaynaklarda belirtilmektedir. Kaledeki mevcut yapıların bu döneme ya da 13. yy. ilk yarısında (1218) Besni' de hüküm süren Halep Eyyübileri hükümdarı Malik al-Aşraf dönemine ait olması kuvvetle muhtemeldir.

Kalenin ortasında bir kuyu batı kesiminde karşı karşıya yapılmış iki yapı vardır. Halk arasında " Çifte Mancınık" adı verilen bu iki mancınık arasında esirlerin asılarak düşmana gösterildiği ve gözdağı verildiği rivayet edilir.Kalenin burçlarını"Kel Traş" adındaki usta yapmıştır.
SON DAKİKA