Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Deniz Harp Okulu Komutanlığı

Deniz Harp Okulu'nun temelini teşkil eden ve Tersane Hendesehanesi adını taşıyan okul; 1773 yılında III.Mustafa zamanında kurulmuş olup, daha ziyade gemi kaptanlarının da katıldığı bir kurs niteliğindedir. Kasımpaşa'daki bir kalyonda açılan bu kursta düzlem geometri ve seyir dersleri gösterilmiştir.

Askeri Eğitim Faaliyetleri
Deniz Harp Okulu'nda eğitim ve öğretim görecek öğrenciler başlıca iki kaynaktan sağlanır. Bunlar, Deniz Lisesi ve sivil liselerdir. Deniz Lisesi'nden mezun olmuş öğrenciler seçim aşamalarını başarıyla tamamlamış lise mezunu adaylar öncelikle intibak eğitimine tabi tutulur. İntibak eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler Deniz Harp Okulu'nda öğrenim görmeye hak kazanırlar.

İntibak Eğitimi
Deniz Harp Okulu'nda eğitim ve öğretime başlayacak olan öğrencilerden Deniz Lisesi kaynaklı olanlar ve sivil liselerden kabul edilenlere 6 hafta süreyle intibak eğitimi uygulanır. Bu eğitimin amacı; öğrencilere okulun tanıtılması, askeri kanun, yönetmelik ve yönergelerin, askeri örf ve adetlerin öğretilmesi, öğrencileri temel ve savaş beden eğitimi bakımından yüksek bir seviyeye getirmek, askeri lise/sivil kaynaktan alınan aday öğrencilere eğitim-öğretim yılı başlangıcından önce nazari/tatbiki temel askerlik bilgilerini vermektir.
Temel Askerlik Eğitimi (TAE)
Disiplin anlayış ve ruhunu geliştirmek maksadıyla sınav haftaları hariç akademik yıl içinde her hafta icra edilen eğitimlerdir. Ayrıca Deniz Harp Okulu öğrencilerine, birer asker olarak, kullanmak ve bakımlarını yapmak zorunda oldukları silahlar konusunda da eğitimler yaptırılmaktadır. Bu kapsamda öğrenciler her yıl tabanca, makineli tabanca ve piyade tüfeği ile görev atışları icra etmekte olup, atış eğitimleri bu maksada uygun şekilde inşa edilmiş uluslar arası standartlarda olan kapalı ve açık atış poligonlarında yaptırılmaktadır.

Komutanlık Eğitimi
Deniz Harp Okulu öğrencilerine, askeri ve ahlaki değerler, sosyal ve kültürel değerler ile güçlü ve olumlu karakter özellikleri ile bezenmiş etkin liderlik deneyiminin kazandırılması, kişilik ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi maksadıyla, akademik program dahilinde verilen liderlik derslerine ilave olarak; Alay Öğrenci Teşkilatı'nda görev alan dördüncü sınıf öğrencileri okul yönetimine katılmakta, sevk ve idare konusundaki bilgi ve tecrübelerini arttırmaktadırlar.Bu teşkilatta okuldaki idari yönetim organizasyonunda görev alan subayların görevleri benzer şekilde öğrencilere verilmekte; aynı kapsam ve amaç dahilinde yönetime iştirak etmektedirler.Öğrenci Onur Kurulu sayesinde öğrenciler disiplin hususunda birbirlerini denetleyebilmekte, disiplin tesis ve idamesine katkıda bulunmaktadırlar.Ayrıca askeri eğitimler, tatbiki eğitimler, spor ve eğitsel kol faaliyetleri kapsamında verilen görevler sayesinde komutanlık ve liderlik eğitimlerini pekiştirmektedirler.
Temel Deniz Eğitimleri-I (TEDE-I)
Deniz Harp Okulu öğrencilerine denizcilik yeteneklerini kazandırmak, bunları geliştirmek ve gemilerdeki erbaş/er, astsubay ve subay görevlerini uygulayarak öğretmek amacıyla yapılan eğitimlerdir. Bu eğitimler yıl boyunca: .Eğitim botları .Okul gemileri .Gemi idare havuzunda icra ettirilir.
Temel Deniz Eğtimleri II (TEDE-II)
Dördüncü sınıf öğrencilerinin hafta sonu Pazar günleri İstanbul Boğaz´ında yoğun deniz trafiğinde kumanda yeteneklerini geliştirmek amacıyla her dönem iki kez eğitim botlarında uygulanan eğitimlerdir. Üçüncü ve ikinci sınıf öğrencileri eğitimler esnasında bot personeli olarak görev yaparlar.

İleri Deniz Eğitimi-I (İDE-I)
Birinci sınıftan İkinci sınıfa geçmeye hak kazanan öğrencilere Karadeniz limanlarına istinaden okul gemileri ile yapılan deniz eğitimidir. Bu eğitimler öğrencilerin gemideki yaşam şartlarına alışması, yurt içi limanlarını tanıyarak genel kültür ve temsil yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olup her bir dönemi azami dört hafta süre ile icra edilir. Bu eğitim; okul gemilerinde er,erbaş ve astsubay görevlerinin yapılması şeklinde icra edilir.

İleri Deniz Eğitimi-II (İDE-II)
İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçmeye hak kazanan öğrencilere kamp eğitimi içerisinde Marmara limanlarına istinaden okul gemileri, eğitim botları ve yatlar ile yapılan deniz eğitimidir. Bu eğitimler öğrencilerin gemideki yaşam şartlarına alışması, yurt içi limanlarını tanıyarak genel kültür ve temsil yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olup her bir dönemi azami on gün süre ile icra edilir. Bu eğitim; okul gemilerinde er, erbaş ve astsubay görevlerinin icrası, eğitim botlarında astsubay ve subay görevlerinin icrası yelkenli yatlarda ise yat role görevlerinin yapılması şeklinde icra edilir.

Açık Deniz Eğitimi (ADE)
Dördüncü sınıfa geçmeye hak kazanan öğrencilere, okul gemilerinde uzun süreli seyir şartlarının yaşatılması, gemide astsubay görevlerinin fiilen yaptırılması ile yurt dışı liman ve denizlerin tanıtılması maksadıyla azami dört hafta süre ile Akdeniz limanlarını kapsayacak şekilde icra edilir. Ziyaret edilen limanlarda tarihi ve turistik yerler gezilir, tertip edilen sosyal faaliyetlere iştirak edilir.

Kamp Eğitimi (II/S)
İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçmeye hak kazanan öğrencilere yaz döneminde icra ettirilen eğitimdir. Bu eğitimde İDE-II eğitimi, zorunlu denizcilik konularının kurs şeklinde verilmesi ve tatbikatının yaptırılması, yüzme ve eğitim botları/sportif teknelerle denizcilik eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır.

Yelken Kürek ve Gemici Bağı Eğitimleri
Deniz Harp Okulu öğrencilerine Çarşamba günü hariç hafta içinde yatlar, yelkenli ve kürekli teknelerle denizcilik ve gemicilik eğitimi verilmektedir.Bu eğitimlerde amaç;
*Denizcilik ve gemicilik niteliklerini kazandırmak,
*Kürekli tekne kullanma ve sevk yeteneği kazandırmak, yıllara bağlı olarak geliştirmek,
*Yat ve yelkenli teknelerde bütün role yerlerinde görev yapabilmek, kullanma ve sevk yeteneği kazandırmak, yıllara bağlı olarak geliştirmek,
*Gemici bağlarını öğretmek ve teknelerde kullanma yeteneği kazandırmak, yat/yelken eğitimlerinde uygulamalarını geliştirmek,
*Muhakeme yeteneği kazandırmak,
*Denizcilik terimlerini öğretmek ve teknelerde kullanımını sağlayarak uygulamaları geliştirme
*Yatlarda uygulamaları göstererek bahriye örf ve adetlerini kazandırmaktır.
Bunun yanında; yelken ve kürek takımları ulusal ve uluslararası yarışmalara iştirak etmektedirler.
BİZE ULAŞIN