Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Özel okullar da, programında yer alacak

Bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine 2013-2014 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılacak.

Giriş Tarihi: 19.9.2013 12:32
Programın uygulanacağı okullar 'nca belirlenecek. Özel öğretim kurumları programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulabilecek.Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından Program dışında tutulacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Programı Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nca ortaklaşa hazırlanan ve Okul Sütü Programı kapsamında öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bugünden itibaren yürürlüğe giren Tebliğ, 2013-2014 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Özel öğretim kurumları Okul Sütü Programı'na eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda program kapsamı dışında tutulabilecek.

PROGRAMIN UYGULANACAĞI OKULLAR BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Programın uygulanacağı okullar Millî Eğitim Bakanlığı'nca belirlenecek. Programın koordinasyonu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılacak. Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya aynı Yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden, Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılacak. Dağıtımı yapılacak olan okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak belirlenecek.

İllerde okul sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından, okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacak. Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bilgilerin içerik ve formatı Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca birlikte belirlenecek. Öğrencilere ait bilgilerin e-okul sistemine kaydedilmesi, e-okul sistemine giriş yapılamadığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanacak.

SÜTE KARŞI DUYARLILIĞI TESPİT EDİLEN ÖĞRENCİLER, PROGRAM DIŞINDA TUTULACAK

Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından Program dışında tutulacak. Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Sağlık Bakanlığı'nca yürütülecek. Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk gıda mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince yapılacak.

SÜTLERİN HER PARTİSİNDEN NUMUNE ALINACAK

Okul sütü üretimi yapılan illerde, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince sütlerin her bir partisinden numune alınacak, numunelere ait analiz sonuçları, Bakanlığa ve teslimi yapılacak illerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilecek. Teknik şartnameye uygun olduğu halde, okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi gibi çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler il okul sütü komisyonlarınca, öncelik veli izni olan diğer kurumlardaki öğrenciler olmak üzere mahallinde değerlendirilecek.

PROGRAMDA GÖREV ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMLERİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALACAK

Programın kamuoyunda tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve programda görev alan kişilerin eğitimleri için Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyi'nin katılımıyla gerekli tedbirler alınacak. Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belirtildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenecek. Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılacak.

ÖDEMELER, GENEL BÜTÇEDEN BAKANLIĞI TAHSİS EDİLEN ÖDENEKTEN KARŞILANACAK

Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilen ödenekten karşılanacak. İl milli eğitim müdürlükleri, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak okul sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu, takip eden ayın beşinci işgününde yükleniciye bildirecek ve Bakanlığa gönderecek. Yüklenicilerin itirazı halinde Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre işlem yapılacak. Program ile ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, programdaki sorumluluklarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel okullar da, okul sütü programında yer alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN