Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler

 • 1
 • 16
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler

İngiliz Başbakanı Asquith: Harpte iki meş'um şey vardır. Bunlardan biri taş duvara körükörüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekata dağıtıp körletmektir.

 • 2
 • 16
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler

Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız.

 • 3
 • 16
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler

General Fahri Belen: "Çanakkale Seferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu. Yenilmez İngiliz donanmasının uğradığı akibetten komutanlar değil, strateji kurallarını ihmal eden devlet adamları sorumludur.

 • 4
 • 16
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler

Boğazlar ve Trakya bölgesinde altı Türk kolordusu varken, donanmayı tahkim edilmiş bir Boğaz'dan geçirmek ve Boğaz kıyıları işgal edilmeden beş tümenlik bir kuvveti seferiyeyi İstanbul'a getirmek planının şansı çok azdı."

 • 5
 • 16
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler

Churchill: "Ordunun yardımı olmaksızın filonun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum." "Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçlerin karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir."

 • 6
 • 16
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler

Avustralyalı Yarbay D. M. Horner: Çanakkale Savaşları, Avusturalya ordusunun gelişimine birçok etkide bulunmuştur. İlk olarak Avusturalya ordusu kuvvetlerinin bir yabancı tarafından değil, bir Avustralyalı subay tarafından idare edilmesini temin edecek bir uygulamaya başlanmıştır. Ve Çanakkale olayları, bu uygulamayı başlattı.

 • 7
 • 16
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler
Çanakkale zaferiyle ilgili söylenmiş sözler

Alman Generali Liman von Sanders: "Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se'bat cihetiyle takdir ve senaya liyakatı, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir."

BİZE ULAŞIN