Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yazdı: saat Kuvayi Milliye Destanı

Bugün 2 Eylül.. 26 Ağustos sabaha karşı, Mustafa Kemal'in "Ordular, İlk Hedefiniz Akdeniz'dir!. İleri!." emri ile Afyon'dan başlayan Büyük Taarruz hızla devam ediyor. saat Kuvayi Milliye Destanı'nı yazdı. İşte yazısı...

Hıncal Uluç yazdı: Saat saat Kuvayi Milliye Destanı

Bugün 2 Eylül.. 26 Ağustos sabaha karşı, Mustafa Kemal'in "Ordular, İlk Hedefiniz Akdeniz'dir!. İleri!." emri ile Afyon'dan başlayan Büyük Taarruz hızla devam ediyor.

Ordular, bir hafta sonra 9 Eylül'de İzmir'e girecek ve "Akdeniz" hedefini gerçekleştirecekler..17 Eylül'de de Bandırma'da olacaklar, kalanları temizlemek için... Ve Bandırma'yla beraber, Uluç neslini de kurtaracaklar. Ailenin tek erkek çocuğu babam daha 12 yaşında çocuk ve kaçan Yunanlılar'ın ateşe verdikleri camide hapsettiği kadın ve çocuklardan biri.
Kapılar zincirle bağlanmış. Süvariler yetişmese, yanacak veya dumandan ölüp gideceklerdi hepsi..

Şimdi, O Bandırma'da ben çocukken bu defa, Atatürk'ün orduları tarafından kurtarılan babamdan ve her cumartesi annemin hazırladığı lezzet sofrasında buluştuğu yakın arkadaşları Aslan (Alpaslan Türkeş) ve Ahmet (Ellezoğlu) Amcalardan dinleye dinleye ezberlediğim şiiri sunuyorum size, Büyük Taarruz'u bir kez daha anmak, o Bandırma Gecelerini de bir kez daha yaşamak için..

Hıncal Uluç yazdı: Saat saat Kuvayi Milliye Destanı

Nâzım'ı okurlardı, Babamlar, ezberden.. Kuvayi Milliye Destanı'ndan Saatler bölümünde, hele Aslan Amca'nın davudi sesi o içki sofrasına oturması yasak, kenardaki divandan dinleyen ağbimle beni nasıl etkilerdi.. O geceyi Kocatepe'de yaşardık her defasında..

Nâzım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı 8 bölümden oluşur. Babamların ezber okuduğu, Büyük Taarruz'u anlatan son bölümdür..
"Saatler" bölümü..

Bugünün gençlerinin kaçı okudu acaba?. Kaçı ezberledi?. Bilemem.. Ama okusunlar istedim. Kesip ceplerine koysunlar istedim..

Hıncal Uluç yazdı: Saat saat Kuvayi Milliye Destanı

Kuvayi Milliye
Sekizinci Bab
İki Otuzdan Beş Otuza Kadar
Saatler
ve İzmir Rıhtımından Akdeniz'e bakan nefer

SAAT 2.30.

Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır, ne ağaç, ne kuş sesi,
ne toprak kokusu vardır.

Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır.
Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını.

Düşman üç saatlik yerdedir ve Hıdırlık-tepesi olmasa Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek.
Kuzeydoğuda Güzelim-dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor.

Ovada Akarçay bir pırıltı halinde ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var:
Akarçay belki bir akar su, belki bir ırmak, belki küçücük bir nehirdir.

Akarçay Dereboğazı'nda değirmenleri çevirip ve kılçıksız yılan balıklarıyla Yedişehitler kayasının gölgesine girip çıkar.
Ve kocaman çiçekleri eflâtun kırmızı beyaz ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki haşhaşların arasından akar.

Hıncal Uluç yazdı: Saat saat Kuvayi Milliye Destanı

Ve Afyon önünde Altıgözler Köprüsü'nün altından gündoğuya dönerek ve Konya tren hattına rastlayıp yolda Büyükçobanlar Köyü'nü solda ve Kızılkilise'yi sağda bırakıp gri.de Düşündü birdenbire kayalardaki adam kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri.

Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular?
Birçoğunun adını bilmiyordu, yalnız, Yunan'dan önce ve Seferberlik'ten evvel Selimşahlar Çiftliği'nde ırgatlık ederken Manisa'da geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek.

Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.

Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, birdenbire beş adım sağında onu gördü.

Paşalar onun arkasındaydılar.

O, saatı sordu.

Paşalar : "Üç," dediler.

Sarışın bir kurda benziyordu.

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.

Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu.

Bıraksalar ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlıyacaktı.

Hıncal Uluç yazdı: Saat saat Kuvayi Milliye Destanı

SAAT 3.30.

Halimur - Ayvalı hattı üzerinde manga mevziindedir.

İzmirli Ali Onbaşı (kendisi tornacıdır) karanlıkta göz yordamıyla sanki onları bir daha görmiyecekmiş gibi baktı manga efradına birer birer:

Sağda birinci nefer sarışındı

İkinci esmer.

Üçüncü kekemeydi fakat bölükte yoktu onun üstüne şarkı söyliyen.

Dördüncünün yine mutlak bulamaç istiyordu canı.

Beşinci, vuracaktı amcasını vuranı tezkere alıp Urfa'ya girdiği akşam.

Altıncı, inanılmıyacak kadar büyük ayaklı bir adam, memlekette toprağını ve tek öküzünü ihtiyar bir muhacir karısına bıraktığı için kardeşleri onu mahkemeye verdiler ve bölükte arkadaşlarının yerine nöbete kalktığı için ona "Deli Erzurumlu" derdiler.
Yedinci, Mehmet oğlu Osman'dı.

Çanakkale'de, İnönü'nde, Sakarya'da yaralandı ve gözünü kırpmadan daha bir hayli yara alabilir, yine de dimdik ayakta kalabilir.

Sekizinci, İbrahim, korkmıyacaktı bu kadar bembeyaz dişleri böyle tıkırdayıp birbirine böyle vurmasalar.
Ve İzmirli Ali Onbaşı biliyordu ki: tavşan korktuğu için kaçmaz kaçtığı için korkar.

Hıncal Uluç yazdı: Saat saat Kuvayi Milliye Destanı

SAAT 4.

Ağzıkara - Söğütlüdere mıntıkası.

On ikinci Piyade Fırkası.

Gözler karanlıkta, uzakta.

Eller yakında, makanizmalar üzerinde.

Herkes yerli yerinde.

Tabur imamı mevzideki biricik silâhsız adam: ölülerin adamı, kırık bir söğüt dalı dikerek kıbleye doğru, durdu boyun büküp el kavuşturup sabah namazına.

İçi rahattır.

Cennet, ebedî bir istirahattır.

Ve yenilseler de, yenseler de âdâyı, meydânı gazadan o kendi elleriyle verecektir Cenâbı rabbülâlemîne şühedâyı.

Hıncal Uluç yazdı: Saat saat Kuvayi Milliye Destanı

SAAT 4.45.

Sandıklı civarı.

Köyler.

Sarkık, siyah bıyıklı süvari, çınar dibinde, beygirinin yanında duruyordu.

Çukurova beygiri kuyruğunu karanlığa vuruyordu: dizkapaklarında kan, kantarmasında köpük...

İkinci Süvari Fırkası'ndan Dördüncü Bölük, atları, kılıçları ve insanlarıyla havayı kokluyor.

Geride, köylerde bir horoz öttü.

Ve sarkık, siyah bıyıklı süvari ellerinin tersiyle yüzünü örttü.

Karşı dağlar ardında, düşman elinde kalan bir başka horoz vardır: baltaibik, sütbeyaz bir Denizli horozu.

Düşmanlar herhal onu çoktan kesip çorbasını yapmışlardır...

BİZE ULAŞIN