Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?

 • 1
 • 23
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?

Çeşitli nehirlerin suladığı dümdüz arazilerden müteşekkil, iklimi mutedil Ukrayna, dünyanın tahıl ambarlarından biri olarak bilinir. Ama yakın tarihin en dehşetli açlığı da yine bu bereketli mıntıkada cereyan etmiştir.

 • 2
 • 23
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?


Ruslardan farklı bir Slav kavminin yaşadığı ve tarihte uzun zaman istiklâlini muhafaza eden Ukrayna, XVII. asırda Rus hâkimiyetine girdi. Burada XIX. asırda millî bir uyanış yaşandı.

 • 3
 • 23
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?

Ukrayna dili, kültürü ve tarihi, okumuşlar tarafından ön plana çıkarıldı. Ukrayna, Bolşevik ihtilâline mukavemet etmiş; çar taraftarı Beyaz Ordu, burada kendisine destek bulmuştur.

 • 4
 • 23
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?

Milliyetçiler, Sovyetler Birliği'ne katılmayarak, Polonya ve Avusturya hâkimiyetindeki Batı Ukrayna ile birleşip müstakil bir Ukrayna kurmak istediler. Ama Kızıl Ordubunları ezdi. 1922'den itibaren Ukrayna'da Sovyet hâkimiyeti tam olarak kuruldu.

 • 5
 • 23
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?

Ancak bütün bunlar komünistlerin gücünü tüketti. Artık ideolojilerini dünyaya kabul ettirmek iddiasından vazgeçerek, XX.asrın kâbusu olanStalinizm'i meydana getirdiler.

 • 6
 • 23
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?


Âleme ibret!

1924'te iktidara gelen Stalin, siyasî muhaliflerini temizledikten sonra, Ukrayna mukavemetinin üzerine gitti. İktisadî ve sosyal hayatı sıkı kontrol altına alıp merkezileştirdi. Ukrayna dili konuşmak yasaklandı.

 • 7
 • 23
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?
Holodomor: Bir halk açlıkta nasıl hizaya getirilir?

1929'daziraatin kolektifleştirilmesi için kanun çıkarıldı. Burada tarlalar devletleştiriliyor; köylüler, kendi eski topraklarında, devletin işçisi hâline getiriliyordu. Komünistler, ilk zamanlarda bereketli hususi çiftliklerin bu hâliyle devamına göz yummuştu.

BİZE ULAŞIN