Kur'an'da adı geçen hayvanlar

 • 1
 • 56
Kur'an'da adı geçen hayvanlar
Kur'an'da adı geçen hayvanlar

DEVE- "Bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız!" (el-A'raf / 40)

 • 2
 • 56
Kur'an'da adı geçen hayvanlar
Kur'an'da adı geçen hayvanlar

KATIR- "Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı). Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır." (en-Nahl / 8)

 • 3
 • 56
Kur'an'da adı geçen hayvanlar
Kur'an'da adı geçen hayvanlar

SİVRİSİNEK- "Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları saptırır (çünkü bunlar birer imtihandır)." (el-Bakara / 26)

 • 4
 • 56
Kur'an'da adı geçen hayvanlar
Kur'an'da adı geçen hayvanlar

BUZAĞI- "Andolsun ki elçilerimiz (melekler) İbrahim'e müjde getirdiler ve: 'Selam (sana)' dediler. O da: '(Size de) selam' dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi." (Hud / 69) "Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz." (el-Bakara / 51)

 • 5
 • 56
Kur'an'da adı geçen hayvanlar
Kur'an'da adı geçen hayvanlar

İNEK- "'Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın' dediler. Musa: Allah diyor ki: 'O, ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inek.' Size emredileni hemen yapın, dedi." (el-Bakara / 68) "Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere inek ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezâdır. Biz elbette doğru söyleyeniz." (el-En'am / 146)

 • 6
 • 56
Kur'an'da adı geçen hayvanlar
Kur'an'da adı geçen hayvanlar

YILAN- "Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir yılan oluverdi!" (el-A'raf / 107) "Bunun üzerine Musa asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ apaçık bir yılan (oluvermiş)!" (eş-Şuara / 32)

 • 7
 • 56
Kur'an'da adı geçen hayvanlar
Kur'an'da adı geçen hayvanlar

ÇEKİRGE- "Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular." (el-A'raf / 133) "Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde kabirlerden çıkarlar." (el-Kamer / 7)

BİZE ULAŞIN