Türkiye'nin en iyi haber sitesi

müjdeledi! yapmayan öğrenci ödüllendirilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca () yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek.

Milli Eğitim Bakanlığı müjdeledi! Devamsızlık yapmayan öğrenci ödüllendirilecek

Yönetmelikte pansiyon, başka okul veya işletmedeki disiplin olaylarına ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre araştırma, inceleme, soruşturma süreci, ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının iş birliği içerisinde yürütülecek. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi görüşlerine başvurulmak üzere olayla ilgili öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantısına katılacak. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı karar için oy kullanacak ancak işletme yetkilisi kullanamayacak.

Okul değiştirme cezası kesinleşen öğrencinin diğer okula nakil işlemi gerçekleştirilinceye kadar geçen sürede öğrenci okula devam ettirilmeyecek ve bu süre devamsızlıktan sayılmayacak.

Yönetmelik ile ayrıca yetenek sınavı ile öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerindeki programlara "hafızlık" programı da eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığı müjdeledi! Devamsızlık yapmayan öğrenci ödüllendirilecek

E-MESEM YAZILIMI GETİRİLİYOR

Yeni düzenlemeye, mesleki eğitim merkezleri ile ilgili iş ve işlemlerin e-Okul veri tabanında izlenmesinde yaşanan sorunların giderilmesi için e-Mesem yazılımı üzerinden takip edileceği hükmü eklendi. Ayrıca öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ortaya koymak için yapılan ölçme çalışmaları ile bu çalışmaların yanında anketlerin de uygulanması konularını kapsayan "İzleme Araştırması" kavramı da yönetmeliğe girdi. Bunun yanında ortaöğretim kurumları tanımlarında artık "eğitim kampüsü" ifadesi de yer alacak.

Liselerde haftalık ders programı, "öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra" okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulacak. Haftalık ders programı hazırlanırken engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin bu durumları dikkate alınacak.

Yönetmeliğe pansiyonlu okullara, belirlenen pansiyon kontenjanı kadar "uzaktan yakına" ilkesi gözetilerek tercihe göre yerleştirme yapılmasına ilişkin hüküm konuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı müjdeledi! Devamsızlık yapmayan öğrenci ödüllendirilecek

YAŞI İLERLEMİŞ ÖĞRENCİLER

Yeni yönetmelik ile yaşı ilerlemiş öğrencilerle ilgili de yeni düzenleme yapıldı. Öğrenimine ara vermemiş olanlarda yaş şartı aranmayacak. Ancak 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç, okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı müjdeledi! Devamsızlık yapmayan öğrenci ödüllendirilecek

NAKİL DÜZENLEMESİ

Öğretim yılı içerisinde de örgün ve açık öğretim kurumları arasındaki nakil ve geçişlere daha fazla imkan sağlanması amacıyla açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı müjdeledi! Devamsızlık yapmayan öğrenci ödüllendirilecek

KAYNAŞTIRMA VE BÜTÜNLEŞTİRME ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL İMKANLAR

Bakanlığın yeni düzenlemesinde, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına da yeni yetkiler verildi. Buna göre, bu komisyonlar, ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma ya da bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencileri, gerekli konuları dikkate alarak her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde ortaöğretim kayıt alanı içindeki liselere yerleştirilmelerine imkan sağlayacak.

Ayrıca, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerden yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirilecekler, ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi aralarında yetenek sınavına alınacak ve başarılı olanların kayıtları yapılacak.

Komisyonlara, güzel sanatlar liselerine, uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin her şube bazında ikişer kontenjan kullanılarak yerleştirme yetkisi de tanındı. Komisyonlar, bunun yanında, BİLSEM'lerde genel yetenek alanında tanılanmış özel yetenekli öğrencileri, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla ortaöğretim kayıt alanlarına bakılmadan ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan liselere yerleştirebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı müjdeledi! Devamsızlık yapmayan öğrenci ödüllendirilecek

DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERİN DURUMU

süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı müjdeledi! Devamsızlık yapmayan öğrenci ödüllendirilecek

NAKİL VE GEÇİŞ TARİHLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10'uncu sınıftan 11'inci sınıfa geçen öğrenciler, ağustos ayı sonuna kadar nakil ve geçiş yapılabilecek.

Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasındaki nakil ve geçişlerde okul türleri arasında sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10'uncu sınıftan 11'inci sınıfa geçmiş öğrencilere ağustos ayı sonuna kadar süre tanındı.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara nakil ve geçişlerde, sınıf seviyesinde "taban puanı" uygulaması getirildi.

Eğitim ve öğretim yılının başlarında yaşanan nakil ve geçiş başvurularındaki yoğunluk ve öğrencilerin yerleştikleri okul türünden bir başka okul türüne geçme talepleri dikkate alınarak, ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar nakil ve geçiş işlemlerinin haftalık yapılması yönünde düzenleme yapıldı.

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılacak.

İl ölçme değerlendirme merkezlerince, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirlemek ve izlemek üzere il ve ilçe düzeyinde ölçme değerlendirme faaliyetleri yapılabilecek.

BİZE ULAŞIN