Osmanlı’nın küçük sarayları

 • 1
 • 15
Osmanlı’nın küçük sarayları
Osmanlı’nın küçük sarayları

Köşk, saray, cami, mescid, türbe, han, sıbyan mektebi, çeşme vb. yapıların duvarlarına oturtulan maket görünümlü kuş evleri, Osmanlı toplumundaki hayvan sevgisinin estetik ifadesi gibidir. Kuş evleri kuşların barınmaları için evlerin ön yüzlerine özel olarak yapılan yerler. Asırlar önce hayvan severler barınaklar, kuş evleri, hayvan hastaneleri yapmışlar sokaktaki hayvanlar için. İşte o dönem mimarisinin zarif örneklerinden olan kuş evleri..

 • 2
 • 15
Osmanlı’nın küçük sarayları
Osmanlı’nın küçük sarayları

Kuşlar. İslâmiyet'ten önceki devirlerden beri Türk toplumunda önemli bir yer tutmuş. Türk kültürü, sanatı, etnografyası ve folklorunda her zaman yer almışlardır.

 • 3
 • 15
Osmanlı’nın küçük sarayları
Osmanlı’nın küçük sarayları

En eski örnekleri XVI. yüzyılda Klasik Osmanlı döneminden kalan bu küçük evcikler, tamamen kuşların barınmaları amacıyla yapılmış yapılardır.

 • 4
 • 15
Osmanlı’nın küçük sarayları
Osmanlı’nın küçük sarayları

Kuş evleri, söz konusu yapıların yukarı kısımlarında, genellikle soğuk ve sert rüzgârlardan korunaklı cephelerinde, insan ve hayvanların erişemeyeceği yüksekliklere inşa edilmiştir.

 • 5
 • 15
Osmanlı’nın küçük sarayları
Osmanlı’nın küçük sarayları

Birçok yabancı seyyah, eserlerinde Türkler'in yardımsever bir millet olmasından bahsederken, hayvanlara karşı olan ilgilerini de dile gvetirirler.

 • 6
 • 15
Osmanlı’nın küçük sarayları
Osmanlı’nın küçük sarayları

Gerard de Nerval, "Voyage en Orient" adlı eserinde. İstanbul'da gördüğü kuşlar için yapılmış, ahşaptan konsol biçimindeki kuş evlerinden söz etmektedir.

 • 7
 • 15
Osmanlı’nın küçük sarayları
Osmanlı’nın küçük sarayları

Çoğunluğu taştan, ahşaptan, pek azı da tuğladan yapılmış bu evleri, Anadolu ve Rumeli'de, meselâ Kayseri, Amasya, Tokat, Niğde, Antakya, İzmir, Bolu, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Filibe ve Tırnova'da görebileceğimiz gibi, en güzel örneklerine İstanbul'da rastlarız.

BİZE ULAŞIN