Ebu Kebşe Kimdir?

Fars asıllı olup Mekke'nin veya Devs kabilesinin Araplaşmış halkındandır. Adının Evs veya Seleme olduğu da rivayet edilir. Hz. Peygamber'in satın alıp hürriyetine kavuşturduğu otuz küsur köleden biri olan Ebû Kebşe'nin nasıl köle olduğu bilinmemektedir.

Ebû Kebşe Medine'ye hicret edince, daha önce Resûl-i Ekrem'i Kubâ'daki evinde birkaç gün misafir eden Medine eşrafından Külsûm b. Hidm'in evinde kaldı. Hz. Peygamber'le birlikte Bedir ve Uhud başta olmak üzere bütün gazvelere katıldı. İbn Hişâm'ın verdiği bilgiye göre Bedir Gazvesi'nde müslümanların sadece yetmiş devesi olduğundan Hz. Hamza, Zeyd b. Hârise ve Ebû Kebşe ile Hz. Peygamber'in Habeş asıllı âzatlı kölesi Enese (Üneyse) aynı deveye nöbetleşe binmişlerdir (es-Sîre, II, 264).

Hadis rivayet ettiğine dair kaynaklarda herhangi bir kayda rastlanmayan Ebû Kebşe, Hz. Ömer'in halife seçildiği gün (22 Cemâziyelâhir 13 / 23 Ağustos 634) vefat etmiştir. Ölüm tarihi 23 (643-44) olarak da zikredilmektedir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN