Hazreti ’nın doğumu

Giriş Tarihi: 22.12.2012 12:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2012 12:16
Hazreti İsa’nın doğumu
Yaklaşık 2 bin yıl önce; bugünkü Filistin topraklarının bulunduğu adı 'doğu taraflarında bir yer' diye geçen bölgede Hazreti Meryem'in oğlu Hazreti İsa dünyaya geldi. Öyle bir doğum ki; insanlık iki bin yıldır bu doğum üzerine konuştu, araştırdı, yazdı, çizdi ancak ne bir mutabakata varabildi ne de bu doğumun sırlarını çözebildi.

İnsanlardan uzakta doğuda bir yerlerde yalnız başına yaşayan Hazreti Meryem bakire olmasına rağmen bir erkek çocuk dünyaya getirdi. O çocuğun adı İsa'ydı…

Bir başka deyişle İsa, bakire bir kadından babasız olarak dünyaya geldi.

Ailesinden ve insanlardan kopan Hazreti Meryem yalnız yaşadığı günlerin birinde; Cebrail (AS) ona insan kılığında göründü. İşte bu an Kutsal kitap Kuran-ı Kerim'de anlatıldı: "Hani o ailesinden kopup doğu taraflarına bir yere çekilmişti. Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz (Cibril'i) göndermiştik, o da düzgün bir beşer kılığında görünmüştü." (Meryem Suresi, 16-17)

Kutsal kitap Kuran-ı Kerim'e göre Meryem bakireydi ve insanlardan uzakta Filistin toprakları diye tahmin edilen doğu bölgesinde yaşıyordu ve Cebrail ona insan kılığında görünerek şöyle dedi; "ben yalnızca rabbinden gelen bir elçiyim; sana tertemiz bir çocuk armağan etmek için buradayım." (Meryem Suresi 19)
"Meryem doğrusu Allah sana kendinden bir kelimeyi müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahrette seçkin, onurlu ve saygındır ve Allah'a yakın kılınanlardandır. (Ali İmran Suresi, 45)

Böylece bakire Meryem Hazreti İsa'nın doğumu ile müjdelendi fakat böyle bir haberi üstelik Cebrail'den alan Meryem korkmuş ve Cebrail'e bir soru sormuştu; "Benim nasıl bir erkek çocuğum olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamışken ve ben azgın utanmaz bir kadın değilken."
Cebrail, Meryem'in bu sorusu üzerine "Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse yalnızca ona 'ol' der ve o da hemen oluverir." (Ali İmran Suresi, 47) dedi.

Hazreti Meryem İsa'ya hamile kaldıktan sonra bulunduğu yerden daha ıssız bir yere gitti orada doğum gibi hassasiyet ve önem gerektiren bir işi, hiçbir tecrübesi olmadan tek başına gerçekleştirdi.

Kutsal kitap Kuran-ı Kerim Hazreti İsa'nın doğumunu Allah'ın kudreti ile gerçekleşen bir olay olarak izah ediyor. Peki Hristiyan dininin Hazreti İsa'nın sırlarla dolu doğumuna getirdiği yorum ne?
Hristiyanların kutsal kitabı İncil zamanla tahrif edildikten sonra insanoğlu tarafından birden çok sayıda ortaya çıkarıldı zamanla ortaya çıkan bu İncillerden bazıları Hazreti İsa'nın doğumuna hiç değinmedi bu sırlı doğuma işaret eden İncillerde ise çok net bir bilgi verilmedi. Ancak yine de Yuhanna, Matta ve Luka İncillerindeki bazı ayetlerde Hazreti İsa'nın doğumu az da olsa anlatıldı.
Luka incilindeki bir ayet ise diğerlerinden farklı olmakla birlikte Hazreti İsa'nın doğumunu Kuran-ı Kerim ile uyuşan bir yorumla verdi.
İşte o ayet: "Meryem meleğe, "Bu nasıl olur, ben erkeğe varmadım ki?" dedi. Melek ona dedi: "Kutsal Ruh (Ruhül-Kudüs) senin üzerine gelecek, en yüce Olan'ın gücü üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek." (Luka 1:34-35)

Luka incilindeki bu ayette yazılanlar aynı Kuran-ı Kerim'deki gibi Cebrail'in bakire Meryem'e görünüşü ve ona bir erkek çocuğu getirdiğini söylemesi buna karşılık Meryem'in korku ve şaşkınlık dolu tepkisini içeriyor.

Luka incili Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelişini de kabul ederken Kuran-ı Kerim ile uyuşmayan en büyük farkı Hazreti İsa'yı 'tanrının oğlu' olarak tanımalaması.

Bunun haricinde Yuhanna incilindeki 1:29-30 nuramalı ayette şöyle deniliyor:
"Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldigini görünce şöyle dedi: 'İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Ku-zusu! Kendisi için, 'Benden sonra biri geliyor, 0 benden üstün-dür. Çünkü 0 benden önce vardı' dediğim kişi işte budur."
Ve Matta İncilinde de Hazreti İsa'nın doğumu ile ilgili küçük bir ayrıntı var orada da Meryem'in rahminde oluşan kutsal ruhtan bahsediliyor ve ayet şöyle devam ediyor;
""...Meryem'in rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır. Bir oğul doğuracak, adını İsa (Kurtaran Tanrı) koyacaksm. Çünkül halkı-nı günahlarından kurtaracak olan O'dur." (Matta, 1:20-21)

HAZRETİ İSA NEREDE DOĞDU?

Hazreti İsa'nın doğumu hakkında tartışılan bir diğer konuda doğumun nerede gerçekleştiği. Bu konuda Kuran-ı Kerim ayrıntılı bir yer belirtmezken sadece İsa'nın doğu bölgelerinin birinde dünyaya geldiğini söylüyor. İncil'de ise bu sorunun cevabı biraz daha açık. Matta ve Luka İncilleri İsa'nın bugünkü Filistin topraklarında hatta Beytüllahim kentinde doğduğunu iddia ediyor. Markos İncili ise İsa'nın doğum yeri olarak yine Filistin topraklarındaki Nasırıye kentini gösteriyor.

HAZRETİ İSA NE ZAMAN DOĞDU?

Mucize doğumun nerede gerçekleştiği tam bir sır, insanoğlu iki bin yıldır bu sır üzerinde teoriler geliştirmiş ama hiçbir sonuca varamamış. Bir diğer sır da Hazreti İsa'nın hangi tarihte dünyaya geldiği. Hristiyan dünyası İsa'nın 0 'sıfır' yılında yani Miladın başladığı tarihte doğduğuna inanıyor. Bu tarih konusunda kutsal kitaptalarda net bir bilgi verilmemiş verilen ipuçları var fakat ipuçlarına göre de tarih hem farklı hem de net olarak belli değil. İncil'deki tariflere göre kesin olan bir şey var o da İsa'nın MÖ 4 – Ms 6 yılları arasında doğduğu yani İsa bu 10 yıllık dilim arasında dünyaya geldi bu tezin doğruluğu ise İsa'nın doğduğu dönemde Kral Herodes Arhelas'ın tahtta olması.
MÖ 4 – MS 6 yılları arasında tahtta oturan Kral Herodes Arhelas döneminde İsa'nın doğduğuna inananların sayısı oldukça fazla hem de İslam dünyasının büyük bölümü de bu tarihe inanıyor. Ancak İsa'nın doğumgününü kestirmek gerçekten çok zor bu konuda yapılan bütün araştırmalar bilgi eksikliği nedeni ile yarım kalmış ve kesin bir gün tespit edilememiş. Batı Hristiyanları yani Katolikler İsa'nın doğum gününü 25 Aralık, Doğu Hristiyanları ise 6 Ocak olarak kutluyor. Batı kiliselerinin 25 Aralık'ı tercih etmelerinin sebebi putperest Romalıların 'aydınlık' tanrılarının bu tarihte dünyaya gelmiş olması. Onlara göre İsa aydınlığı getiren tanrının oğlu olarak, tıpkı aydınlık tanrınısının doğduğu günde yani 25 Aralık'ta dünyaya geldi. Doğu kiliseleri ise 6 Ocak tarihini yine bir tanrının doğumgününden esinlenerek benimsemişler. İsa'nın bilinmeyen doğumgününün aynı dine mensup kiliseler tarafından farklı günlerde kabul edilmesinin nedeninin ekonomik olduğunu düşünenler de var. Onlar Noel'e karşı olan Hristiyanlar ve bu gruplar bilinmeyen bir günün dünya çapında kutlanmasına karşı çıkarak, 'Noel kutlamalarının tamamen ekonomik bir sektöre dönüştüğü' fikrini savunuyorlar.

NEWSWEEK VE TIME NE DİYOR?
Newsweek ve Tıme dergileri son sayılarında Hazreti İsa'nın doğumunu kapak yaparak "The Birth of Jesus" yani "İsa'nın Doğumu" başlığı altında bu sırlı doğuma çözüm aradılar. Newsweek dergisi bu konuda üç farklı grup üzerinde yapılan üç anketin sonuçlarını verdi.
Anketlerden birinin başlığı şöyle; "İsa'nın bakire Meryem'den doğduğuna inanıyor musunuz?"
Bu ankete 'evet' cevabı verenlerin oranı %79.
"İsa'nın tanrı veya tanrının oğlu olduğuna inanıyor musunuz?" başlıklı ankete 'evet' cevabı verenlerin oranı ise %82,
Ve diğer anket o da "İsa'nın Beytüllahim'de melekler tarafından gökten indirildiğine inanıyor musunuz?" bu soruya 'evet' deme oranı ise %67.
Newsweek dergisinin İsa'nın doğumu konusu ile ilgili yazılan makalesinde de İsa'nın bakire Meryem'den Cebrail vasıtasıyla dünyaya geldiği anlatıldı.

Tıme dergisi ise daha çok iddialar üzerinde durup Hazreti İsa'nın bakire Meryem'den doğduğu tezinin İsa tarafından ortaya atıldığı görüşüne yer verdi. Derginin haberinde 'Meryem bir askerle zina yaptı ve İsa'yı dünyaya getirdi İsa ise yetiştin olduktan sonra insanlara kendisinin babasız olarak dünyaya geldiğini ve tanrının oğlu olduğunu söyledi' yorumu öne çıkarıldı.
Ve dergi dünya çapında aralarında Bartelemeo ve papazların bulunduğu 9 ressamın İsa'nın doğumunu anlatan figürlerine yer verdi.

UZMANLAR NE DİYOR?
ARAŞTIRMACI YAZAR DOÇ. YRD. DİLAVER GÜRER

Araştırmacı Yazar Doç. Yrd.Dilaver Gürer: "Kronolojik açıdan baktığımız zaman Hazreti İsa'nın 2000 yıl önce doğup doğmadını söylemek çok güç. Ancak kuran-ı kerim ve diğer kaynaklara dayanarak Hazreti İsa'nın doğduğu iddia edilen dönemde Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya'nın yaşadığı bir gerçek buradan yola çıkarak Hazreti İsa'nın yaklaşık 2000 yıl önce doğduğunu söyleyebiliriz fakat bu tarih 0 (sıfır) diye bir şey söyleyemeyiz. Üç aşağı beş yukarı doğrudur çünkü şu an bile yaşayan bir çok insanın doğum tarihi kesin olarak belli değil örneğin benim doğum tarihim bile kesin olarak bilinmiyor."

"Hazreti İsa'nın Filistin topraklarında dünyaya geldiği şüphesiz ancak doğduğu şehir Beytüllahim mi yoksa Nazariye mi orası belli değil, aradan yüzlerce yıl geçmiş o dönemki şehirler ile şimdiki şehirlerin sınırları defalarca değişmi��tir bunu ispat etmek imkansız."

"İslam inancına göre Hazreti İsa, Hazreti Meryem'den doğmuştur ve Meryem bakiredir, böyle bir doğum da Allah'ın kudretidir. Hristiyanların İsa'nın doğumuna bakış açıları çok farklı ona tanrı veya tanrının oğlu diyorlar biz bunu sadece mecazi olarak kabul edebiliriz yani nasıl toprak ana ya da devlet baba gibi tabirlerimiz varsa İsa'ya da mecazi anlamda Allah'ın oğlu diyebiliriz. Çünkü Hazreti İsa 'ruhullah'tır yani Allah'ın ruhu."

MEDYUM MEMİŞ
"Kesinlikle Hristiyanların iddia ettikleri gibi Hazreti İsa Allah'ın oğlu değildir, bütün insanlar Allah'ın kuludur ve Hazreti İsa da onun peygamberlerinden biridir. Hazreti İsa Hazreti Meryem'in rahmine nur olarak gelmiştir ve babasız doğmuştur. Hazreti İsa'nın nerede doğduğu tam olarak bilinmiyor ancak genellikle bütün peygamberlerin Ortadoğu ve Arap Yarımadası'nda doğduklarını düşünürsek Hazreti İsa'nın da Filistin topraklarında doğmuş olma ihtimali yüksektir. Hazreti İsa'nın doğum tarihi ile ilgili olarak söylenen her şey ise yanlıştır. Şu an Hazreti İsa ikinci kat semada yaşamaktadır ve bir gün yere inecektir."

AYTUNÇ ALTINDAL / ARAŞTIRMACI YAZAR

"İsa'nın yaşayıp yaşamadığı bile şüpheli, bunun hakkında bile kesin bir belge ortada yok bu nedenle İsa'nın nasıl, ne zaman ve nerede doğduğunu söylemek imkansız. İncil'de İsa'nın Nasırıye kentinde doğduğundan bahsediyor halbuki bu kent şu an yeryüzünde yok ve böyle bir kent hiçbir zaman bulunamadı. Beytüllahim kenti Hazreti İsa'nın doğum yeri olabilir ancak bunu da söylemek güç. Diğer taraftan İsa'nın doğumu yaklaşık olarak MÖ 6-7 yıllarına denk gelir diyebiliriz, İsa'nın doğumgünü olduğu söylenen 25 Aralık tarihi ise tamamen yanlıştır çünkü o tarih İsa'nın doğduğu dönemdeki tahtta bulunan kralın doğum tarihidir. Benim görüşüme göre 3 tür İsa vardır bunlar 'tarihsel İsa', 'İncilde tanıtılan İsa' ve 'mitolojik İsa'dır'. İnsanlar bugün bu üç İsa'dan birine inanıyor."

HİDAYET IŞIK / İLAHİYATÇI

"Kuran-ı Kerim Hazreti İsa'nın sadece doğum şeklini anlatıyor, doğum yeri ve tarihi ile ilgili bir bilgi yok, Luka İncilinde Hazreti İsa'nın doğum yeri var o da Beytüllahim kenti ancak burada da tarih ile ilgili bir bilgiye rastlanmıyor. Farklı kaynaklardan ulaşılan bilgilere göre İsa'nın MÖ 4 – MS 6 yılları arasında doğduğunu söyleyebiliriz. Hristiyanlar İsa'nın doğumgününü de 25 Aralık ya da 6 Ocak olarak belirlemişler oysa bu iki tarih de yanlış, Hazreti İsa'nın doğumgünü kesinlikle bilinmiyor."

PROF. DR. ALİ ERBAŞ / İLAHİYAT PROFESORÜ
"Hazreti İsa'nın doğum tarihi MÖ 6 – MS 4 yılları arasındaki dilimdedir ancak Hazreti İsa'nın doğumgünü olarak 25 Aralık ya da 6 Ocak tarihlerini vermek çok güç hatta imkansız çünkü dini kaynaklar ve tarih kitaplarına göre Hazreti İsa'nın doğduğu mevsimin kış olması imkansız, Luka incilinde Hazreti İsa'nın doğduğu mevsimde kırlarda koyun otlatıldığından bahsediliyor ancak o dönemde bölgede kış mevsiminin çok sert geçtiği ve çobanların kırlarda koyun otlatmasının imkansız olacağı görüşü göz ardı edilemez bir gerçek. Hıristiyanlık'ta gerek Hz. İsa'nın ve gerekse diğer dini şahsiyetlerinin yapılması, bunların kiliselerde ve benzeri yerlerde sergilenmesi konusu uzun yıllar boyunca din adamları arasında tartışılmıştır. Hatta konuyla ilgili hıristiyanlık'ta "ikonoklazm„ terimi ortaya çıkmıştır. Yani dinî figürler ya da resimler için özel bir isim olarak "ikon„ kelimesi kullanım alanına girmiştir. II. İznik Konsili'nin (787) en önemli tartışma konularından birisi bu olmuştur. Batı Kilisesi bu konuya pek sıcak bakmazken, doğu Kilisesi ikonların kilisede bulundurulması ve hatta onlara saygı ve ta'zimde bulunulmasının gerekliliğini ileri sürmüştür. Netice itibariyle günümüzde Katoliklerde de caiz olmakla birlikte özellikle Ortodokslarda kiliseler adeta bu tür resimlerle doludur ve onların önünde saygı ve ta'zimde bulunmak teşvik edilen bir husustur. Protestanlarda ise bu tür anlayışlara yer verilmez."

ABDÜLAZİZ BAYINDIR / İLAHİYATÇI
"Hazreti İsa Kuranı Kerim'e göre babasız dünyaya gelmiştir, Allah Hazreti İsa'nın doğumunu Hazreti Adem'inkine benzetir yani Hazreti İsa'nın doğumu bir mucizedir ve Hazreti İsa, Allah'ın ruhudur. Hıristiyanlar İsa'yı daha sonra Allah'ın oğlu ve Allah'ın kendisi, gerçek Tanrı ve Gerçek İnsan kabul ederek akıl dışı tanımlamalara konu yapınca doğumu ile ilgili farklı tanımlamalar da yapmışlardır."

TURGAY ÜÇAL / PRESBİTERYEN KİLİSELERİ RUHANİ KURUL BAŞKANI
"Hazreti İsa'nın doğumu özellikle hristiyanların reform anlayışına göre tevratın daha başında 'kadından doğan insanlığa kurtuluş getiren' diye bahsedilen doğum bize göre aynı İslam inancında olduğu gibi bakire bir kadından mucize bir doğumdur. İslam ile Hristiyanlık arasında kağıt üzerinde Hazreti İsa'nın doğumuna ilişkin bir fark yoktur biz İsa'nın bakire bir kadından babasız dünyaya geldiğini ve onun Allah'ın ruhu olduğuna inanıyoruz, İslam da bunu söylüyor ancak biz Hristiyanlar İsa'nın sadece peygamber değil peygamber üstü olduğuna inanıyoruz bize göre nasıl Tarkan'ın kasedini dinlerken ne dinliyorsunuz diye sorulduğunda o kasete 'Tarkan' cevabını veriyorsanız İsa'nın varlığı buna benziyor. Biz İsa'nın tevratta vaat edildiği gibi yüzyıllar sonra tanrının bir mucizesi ve ruhu olarak geldiğini ve gerçekleşen vahyin bir bedene yüklendiğini düşünüyoruz. İslam ile örtüşen bir başka ortak noktamız da İsa'nın doğumgünü konusu. Biz İsa'nın ne 25 Aralık'ta ne de 6 Ocak'ta doğduğuna inanıyoruz bu tarihsel ve dinsel kaynaklara göne imkansız çünkü İsa kış mevsiminde doğmamıştır. Ancak Roma İmparatorluğundan kalma bir gelenek olan 25 Aralık'ta yapılan kutlamalarda biz İsa'nın doğum gününü değil bize vaat edilen bu muhteşem doğum gerçekleşti diye tanrıya ham dediyoruz ve bunu kutluyoruz.
BİZE ULAŞIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazreti İsa’nın doğumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz