Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Mühendislerin imza atmadığı etüt raporu!

Gaziemir'deki Fuar İzmir'in yapım aşamasında, ilgili yönetmeliklerin gözardı edildiği, zemin etüt raporlarında jeofizik ve inşaat mühendislerinin imzalarının bulunmadığı belirlendi

Giriş Tarihi: 23.1.2016
Mühendislerin imza atmadığı etüt raporu!
Temiz İzmir Derneği'nin, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan incelemede, Gaziemir'deki yeni fuar alanında inşa edilen A, B , C ve G bloklarla, seyir kulesi, 1, 2 ve 3 numaralı sergi salonları için hazırlatılan zemin etüt raporlarının altında jeofizik ve inşaat mühendislerinin imzalarının olmadığı tespit edildi. Ayrıca jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının da olmadığı belirlendi. Dernek, Büyükşehir Belediyesi'nce inşa ettirilen Fuar İzmir'in imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütlerinin bulunmadığı iddiası ile 10 Temmuz 2015 tarihinde Bilgi Edinme Yasası kapsamında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Müdürlük de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden ön inceleme raporu hazırlamasını istedi.

YÖNETMELİK YOK SAYILDI
İl Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda 400 milyon lira harcanarak inşa edilen yeni fuar alanı ile ilgili çarpıcı tespitlere ulaşıldı. Jeoloji Mühendisi İnci İçten imzası ile 13 Ekim 2015 tarihinde kaleme alınan ön inceleme raporunda yer verilen bulgu ve tespitler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin planlama aşamasında yasa ve yönetmelikleri hiçe saydığını ortaya koydu. Yeni fuar alanı içinde inşa edilen A, B, C ve G bloklarla, seyir kulesi ile 1, 2 ve 3 numaralı sergi salonları için hazırlatılan zemin etüt raporlarının altında jeoloji ve jeofizik mühendislerinin imzalarına rastlanmadı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü'nün 10 Ağustos 2015 tarihli oluru ile yürürlüğe giren bina ve bina türü yapılar için zemin ve temel etüdü raporu genel formatına uygun olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan zemin etütleri 30 Aralık 2011 tarihinde TMMOB'a bağlı Jeoloji Mühendisleri Odasınca da onaylandı. Fakat söz konusu zemin etüdü raporlarında planlı alanlar tip yönetmeliğinin 57. maddesinin b bendi hiçe sayıldı. Yapılan incelemede 1/1000 ölçekli paftalarda yer alan A, B, C ve G bloklarla, seyir kulesi, sergi salonu 1, 2 ve 3'e ait zemin etüt raporlarında jeofizik mühendisinin ve inşaat mühendisinin imzalarının olmadığı tespit edildi. Ayrıca C bloğa ait zemin etüt raporunda da jeoloji mühendisinin imzasının olmadığına dikkat çekildi. Yeni fuar alanı ile ilgili tespit edilen eksikler bununla da sınırlı kalmadı. G blok seyir kulesine ait zemin etüt raporunda oda onayının olmadığı belirlendi. Bu bloğa ait zemin etüt raporunda jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendislerinin imzalarının bulunmadığı raporda yer aldı.

OLMAZSA OLMAZ KURAL

Raporun sonuç bölümünde imar planı ile nazım imar planlarının jeolojik ve jeoteknik etüt raporu bulunmadığına dikkat çekildi. Ayrıca sorumlular hakkında 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanunun 6. maddesi uyarınca ön inceleme yapılması yönünde görüş belirtildi. İmar planları hazırlanırken, "olmazsa olmaz kural" diye bilinen etüt raporlarının yaptırılmamış olması on binlerce kişinin ziyaret ettiği Gaziemir'deki Fuar İzmir'in depreme dayanıklılığını da tartışmaya açtı.

KANUN MADDESİ NE DİYOR?
Madde 6 - Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir. Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mühendislerin imza atmadığı etüt raporu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN