Türkiye'nin en iyi haber sitesi

3 Ayda 13 Yatırım Teşvik Belgesi Aldı

Giriş Tarihi: 18.7.2015 13:08 Güncelleme Tarihi: 20.7.2015 09:01
3 Ayda 13 Yatırım Teşvik Belgesi Aldı
Ekonomi Bakanlığı 2015 yılı ocak-Mayıs dönemi teşvik bültenini yayımladı. ’da Bu yılın mayıs ayında 1 bölgesel, 2 genel olmak üzere 3, 2015 yılının ocak-mayıs aylarını kapsayan beş aylık süreçte 6 bölgesel, 7 genel ölçekli 13, 2001-2015 yıllarını kapsayan 14 yıllık dönemde ise 83 bölgesel, 199 genel toplam 282 yatırım teşvik belgesi aldı.
ERZURUM MAYIS 2015
Erzurum’da mayıs ayında 1 bölgesel, 2 genel kategoride olarak üç yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel bazlı yatırım için 5 milyon TL, genel ölçekli yatırım için de 13 milyon TL olarak toplam 17 milyon TL tutarında yatırım harcaması kaydedildi. Bölgesel ve genel ölçekli teşvikli yatırımlarda öngörülen istihdam hacmi 30 kişi olarak açıklandı.
2015 OCAK-MAYIS DÖNEMİ
İlde bu yılın ocak-mayıs ayları arasında 6 bölgesel, 7 genel ölçekte 13 yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Teşvikli bölgesel yatırımlar için 127 milyon TL, genel yatırımlar için 90 milyon TL olarak toplam 217 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 296, genel yatırımlarda da 354 kişilik iş kapısı oluşturuldu.
ERZURUM 2001-2015
Erzurum’da 2001-2015 yılları arasında 83 bölgesel, 199 genel olmak kaydıyla toplam 282 yatırım teşvik kapsamına alındı. Bölgesel yatırımlar için 736 milyon TL, genel yatırımlarda da 1.7 milyar TL olarak toplamda 2.4 milyar TL’lik yatırım harcaması yapıldı. Bölgesel yatırımlar istihdam hacmi 2 bin 668 kişi, genel yatırımlar istihdam kapasitesi ise 3s bin 890 kişi oldu.
MAYIS AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ
2015 yılı Mayıs ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 3,9 milyar TL olan 374 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Düzenlenen belgelerde toplam 12.481 kişilik istihdam öngörüldü. Mayıs ayında düzenlenen 374 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 353 adedi yerli firmalar, 21 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 837 milyon TL oldu.
MAYIS AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
2015 yılı Mayıs ayında verilen teşvik belgelerinin 111 adedi I. Bölgede, 65 adedi II. Bölgede, 69 adedi III. Bölgede, 39 adedi IV. Bölgede, 40 adedi V. Bölgede ve 50 adedi ise VI. Bölgede. Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 1,5 milyar TL’si I. Bölgede, 607 milyon TL’si II. Bölgede, 457 milyon TL’si III. Bölgede, 720 milyon TL’si IV. Bölgede, 447 milyon TL’si V. Bölgede ve 182 milyon TL’si ise VI. Bölgede olduğu kaydedildi.
MAYIS AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
2015 yılı Mayıs ayında düzenlenen 374 adet belgenin 264 adedi komple yeni yatırım, 73 adedi Tevsi, 37 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştuğu açıklandı. Mayıs ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 3,9 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 2,3 milyar TL’si komple yeni yatırım, 1,3 milyar TL’si tevsi ve 234 milyon TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluştuğu belirtildi.
MAYIS AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Mayıs ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 3,9 milyar TL’lik sabit Yatırım tutarının 342 milyon TL’si Enerji sektöründe, 1,3 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 1,9 milyar TL’si İmalat sektöründe, 383 milyon TL’si Madencilik sektöründe bulunduğu aktarıldı.
MAYIS AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Mayıs ayında düzenlenen 374 adet yatırım teşvik belgesinin 190 adedi Bölgesel, 181 adedi Genel, 2 adedi Stratejik ve 1 adedi ise Büyük Ölçekli mahiyete sahip. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 3,9 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 1,3 milyar TL’si Bölgesel, 1,7 milyar TL’si Genel, 369 milyon TL’si Stratejik ve 525 milyon TL’si Büyük Ölçekli mahiyetteki yatırımlara ait.
OCAK-MAYIS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ
2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 46,6 milyar TL olan toplam 1.945 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Düzenlenen belgelerde 59 bin 389 kişilik istihdam öngörüldü. Ocak-Mayıs döneminde düzenlenen 1.945 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 1.843 adedi yerli firmalar, 102 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 18,3 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 28,3 milyar TL olarak kaydedildi.
OCAK-MAYIS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde verilen teşvik belgelerinin 604 adedi I. Bölgede, 406 adedi II. Bölgede, 264 adedi III. Bölgede, 210 adedi IV. Bölgede, 208 adedi V. Bölgede, 249 adedi VI. Bölgede ve 4 adedi ise Muhtelif Bölgelerde.Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 6,5 milyar TL’si I. Bölgede, 7,8 milyar TL’si II. Bölgede, 2,1 milyar TL’si III. Bölgede, 3,4 milyar TL’si IV. Bölgede, 2,6 milyar TL’si V. Bölgede, 939 milyon TL’si VI. Bölgede ve 23,4 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerde.
OCAK-MAYIS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde düzenlenen 1.945 adet belgenin 1.341 adedi komple yeni yatırım, 443 adedi tevsi, 161 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşuyor. Ocak-Mayıs döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 46,6 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 38,9 milyar TL’si komple yeni yatırım, 5,8 milyar TL’si tevsi ve 2 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan müteşekkil.
OCAK-MAYIS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
Ocak-Mayıs döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 46,6 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 27,4 milyar TL’si Enerji sektöründe, 9,8 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 7,6 milyar TL’si İmalat sektöründe ve 1,9 milyar TL’si ise Madencilik sektöründe.
OCAK-MAYIS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Ocak-Mayıs döneminde düzenlenen 1.945 adet yatırım teşvik belgesinin 983 adedi Bölgesel, 6 adedi Büyük Ölçekli, 951 adedi Genel ve 5 adedi ise Stratejik mahiyete sahip. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 46,6 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 9,7 milyar TL’si Bölgesel, 4,2 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 10,7 milyar TL’si Genel ve 2 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara ait.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
20 Haziran 2012 tarihinden Mayıs 2015 sonuna kadar 13.333 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 12.590 adedi yerli firmalar, 743 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 184,9 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 60,4 milyar TL oldu.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGESEL BAZDA KARŞILAŞTIRMASI
Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %35, II. Bölge %17, III. Bölge %15, IV. Bölge %11, V. Bölge %9, VI. Bölge %12 ve Muhtelif Bölgeler %1 pay aldı. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %34, II. Bölgenin payının %17, III. Bölgenin payının %12, IV. Bölgenin payının %9, V. Bölgenin payının %6, VI. Bölgenin payının %6 ve Muhtelif Bölgelerin payının %16 olduğu görüldü.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI
20 Haziran 2012 tarihinden Mayıs 2015 sonuna kadar düzenlenen 13.333 adet teşvik belgesinin 8.264 adedi Komple Yeni Yatırım, 3.774 adedi Tevsi ve 1.295 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara ait. Bu dönemde öngörülen 245,3 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 173,5 milyar TL’si Komple Yeni Yatırım, 52,7 milyar TL’si ise Tevsi Yatırım.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI
20 Haziran 2012 tarihinden Mayıs 2015 sonuna kadar düzenlenen 13.333 adet yatırım teşvik belgesinin 7.592 adedi Bölgesel, 49 adedi Büyük Ölçekli, 5.671 adedi Genel ve 21 adedi ise Stratejik mahiyete sahip. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 245,3 milyar TL’lik sabit yatırım Tutarının 103,6 milyar TL’si Bölgesel, 46,1 milyar TL’si Büyük Ölçekli, 79,7 milyar TL’si Genel iken 15,9 milyar TL’si Stratejik mahiyetteki yatırımlara ait.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
20 Haziran 2012 tarihinden Mayıs 2015 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 245,3 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 77,3 milyar TL’si Enerji, 63,7 milyar TL’si Hizmetler, 91 milyar TL’si İmalat, 13,3 milyar TL’si Madencilik sektörlerinde.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
3 Ayda 13 Yatırım Teşvik Belgesi Aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN